Maaike

Maaike Ballieux

Fractievoorzitter

Mijn naam is Maaike Ballieux en sinds maart 2014 zit ik voor GroenLinks Haarlemmermeer in de gemeenteraad. Voor onze fractie ben ik woordvoerder voor het sociale domein, met daarin de portefeuilles Zorg en Welzijn, Jeugd en Onderwijs, en Werk en Inkomen.

Daarnaast zit ik als raadslid in de auditcommissie en in de klankbordgroep van de rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer.

Graag stel ik mij aan u voor.

Ik ben in 1966 in Groningen geboren, en ben daarna in Emmen opgegroeid. Daarna ben ik in Wageningen gaan studeren, en vervolgens gepromoveerd in Amsterdam. Daarna heb ik met veel plezier lesgegeven als biologiedocent.

In 2000 zijn we met ons gezin in Hoofddorp komen wonen. Na een paar jaar ben ik als vrijwilliger actief geworden binnen de gemeente, bij de wmo-raad en bij de cliëntenraad sociale zaken en werkgelegenheid. Ook was ik lange tijd actief bij Epilepsie Vereniging Nederland.

Een aantal jaren geleden ben ik lid geworden van GroenLinks. Ik vond dat het tijd was om ‘kleur’ te bekennen, en bij GroenLinks voel ik me thuis. Duurzaam samenleven, met oog voor elkaar en met oog voor onze omgeving, dat vind ik belangrijk.

Ik heb veel ervaring opgedaan in het ‘sociale domein’, en in de zorg, zowel AWBZ als medische zorg, zowel als belangenbehartiger, maar ook als ervaringsdeskundige. Mijn zoon Bram bleek namelijk meervoudig gehandicapt te zijn, dus ook als moeder en mantelzorger heb ik mijn ervaringen opgedaan.

Ik vind het belangrijk mensen een stem te geven, te zorgen dat mensen gehoord worden en zich ook gehoord voelen. Zeker in een tijd waarin er binnen de sociale zekerheid veel verandert, moeten we met elkaar het gesprek blijven voeren. De menselijke maat en maatwerk moeten centraal staan, zeker in de toekomst waarin we noodgedwongen nog meer een beroep moeten doen op vrijwilligers, en op ondersteuning door mantelzorgers. Mijn ervaringen als mantelzorger en belangenbehartiger zorgen dat ik mij buitengewoon bewust ben en blijf van de belangen van mensen die een beroep moeten doen op ons sociale stelsel.

Het milieubewustzijn en het duurzaam omgaan met onze wereld heb ik van huis uit meegekregen. Niet alles vond ik toen even leuk, zo weigerde ik op puberleeftijd nog langer mijn ‘Wees wijs met de Waddenzee’-T-shirt te dragen. Maar met de jaren, en zeker sinds ik moeder ben, realiseer ik me dat wij een verplichting hebben aan diegenen die na ons komen, om deze wereld zo goed mogelijk achter te laten. Ook daarom ben ik lid geworden van GroenLinks.

Mijn uitvalsbasis is mijn fijne gezin, met twee dochters Femke (13) en Eva (16), mijn man Bart, en onze zoon Bram (19), die sinds kort niet meer thuis woont. Bij ons gezin horen twee stoute Jack Russell terriers, en twee aartsluie siamezen.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-23456281

Mijn blog www.publiekezaken.blogspot.nl

Mijn pagina op de gemeentelijke website