Nicole Mulder

Nicole Mulder

Lid

De gemeente Haarlemmermeer staat de komende jaren voor een groot aantal ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, recreëren en waterbeheer. Maar ook voor deze gemeente en haar inwoners zullen de maatschappelijke gevolgen van de economische crisis niet geheel uitblijven. Bij het antwoord op de vraagstukken gaat het er niet alleen om dat er iets gebeurt, maar vooral ook hoe dit gebeurt.

Persoonlijk wil betrokken zijn bij brede maatschappelijke vraagstukken en als vertegenwoordiger van de inwoners van de Haarlemmermeer actief een bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleid. Voor mij is van belang dat afwegingen integraal plaatsvinden en dat concrete resultaten worden bereikt. De gemeente moet de ambitie hebben om maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren, maar wel met het oog op mens en dier en de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving. Daarbij streef ik naar het vinden van samenwerkingsverbanden en creatieve, uitvoerbare oplossingen.

Naar mijn mening zal GroenLinks zich de komende vier jaar vooral blijven richten op samenwerking en zorg voor elkaar; daarnaast ook de borging van de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het gemeentelijke beleid. Thema’s als ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en de maatschappelijke gevolgen van de economische crisis mogen mijns inziens hierbij niet ontbreken.

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als senior adviseur bij een adviesbureau voor cultureel erfgoed, weduwe en moeder van twee schoolgaande kinderen.