“Gemeente scoort laag op lijst duurzame gemeenten” - hoe zit het nu precies?

In de 4e nationale monitor duurzame gemeenten 2017 staat Haarlemmermeer op plek 314 van de totaal 388 gemeenten. HCNieuws kopt: 'Gemeente scoort laag op lijst duurzame gemeenten'.  De wethouder vindt dat onze gemeente wel goed scoort. Hoe zit dit nu precies?

In de monitor van het instituut Telos wordt gekeken naar de duurzaamheidstrend over de periode 2014 – 2017 voor de 388 Nederlandse gemeenten in relatie met de VN Sustainable Development Goals. Haarlemmermeer staat daarin op plek 314. Volgens onze D66-wethouder Nederstigt ‘wordt in het Brabantse onderzoek naar heel veel aspecten gekeken, terwijl Haarlemmermeer zich focust op de drie hoofdthema’s energie, water en afval. Op die thema’s scoort Haarlemmermeer wel goed. ‘ En ‘Wij hebben Schiphol binnen onze grenzen. Het is toch logisch dat een gemeente in Zuidoost-Drenthe een betere luchtkwaliteit heeft.’.

Hierbij wekt de wethouder de indruk het onderzoeksrapport niet te kennen. De monitor gaat niet alleen over energie, water en afval en zeker niet alleen over luchtkwaliteit, maar over alle aspecten van duurzaamheid. In het rapport is te lezen dat als duurzaamheid wordt beperkt tot klimaat en circulaire economie men tevreden kan zijn met de uitkomsten, al zou met beide onderwerpen meer vaart moeten worden gemaakt om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen.

Wat is duurzaamheid eigenlijk? Is dat alleen klimaat en circulaire economie? Alleen energie, water en afval? Volgens GroenLinks niet. En ook niet volgens deze monitor. Duurzaamheid vraagt een evenwichtige aanpak van het milieu, economisch én sociale domein. De overheid, zo stelt het rapport, mag duurzaamheid niet platslaan tot alleen het aanpakken van de energietransitie en de circulaire economie. De overheid heeft ook te zorgen voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet, en waarin bij economische ontwikkeling ook de sociale en ecologische domeinen mee ontwikkeld worden. Deze laatste 2 domeinen zijn juist de domeinen waarop Haarlemmermeer minder goed scoort.
Ook stelt de monitor dat de geschiedenis heeft uitgewezen dat economische groei niet alle sociale problemen vanzelf oplost, want economische successen laten na het pieken van een bepaalde technologie vaak sociale- en milieuproblemen achter die op de gemeenschap worden afgewenteld. Een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, leert daar evenwichtig en rechtvaardig mee om te gaan. En dat is waar de Sustainable Development Goals juist een beroep op doen. Onze dynamische gemeente heeft op vele terreinen nog een behoorlijk  aantal slagen te maken.

Klik hier voor het rapport van Telos.