Nieuws gefilterd op Fractie

Over overbelaste mantelzorgers

Sint Maarten als mantelzorger

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad op verzoek van GroenLinks over mantelzorg. Dit omdat gebleken is dat er in onze gemeente maar liefst 1100 mantelzorgers zijn die aangeven overbelast te zijn!

Lees verder

KantineTour: In gesprek met Jesse Klaver

Kantinetour

Woensdagavond 7 februari gaat Jesse Klaver in Hoofddorp in gesprek met leraren, politieagenten, zorgverleners, buschauffeurs, treinconducteurs, postbodes; de stille motor van Nederland. We horen veel signalen over onderwaardering op de werkvloer, een hoge werkdruk en hoge uitvalspercentages. We moeten op zoek naar oplossingen. Het is een informele setting waarin alle ruimte bestaat voor hoor en wederhoor.

Lees verder

Schiphol –To grow or not to grow? - deel 2

Feuilleton deel 2: Schiphol en het Kettingbeding

In deel 2 van het feuilleton komt het inmiddels veel besproken kettingbeding aan bod. GroenLinks is kritisch en heeft onlangs hier vragen over gesteld. De algemene tendens is dat de meeste politieke partijen voorstander zijn van dit kettingbeding.

In dit feuilleton laten we Schiphol de revue passeren en halen we telkens een ander onderwerp aan dat verband houdt met onze nationale luchthaven, zoals geluidsoverlast en gezondheid, veiligheid, economie, de macht van Schiphol en de lokale en landelijke politiek.

Lees verder

‘There’s no such thing as free parking’!

‘Gratis parkeren’? Wat heeft dat te maken met het debat over de najaarsrapportage (NJR), het ‘meerjarenperspectief investeringen’ (MPI) en het sociaal domein?

Onze gemeente stevent, net als andere gemeenten, af op een structureel tekort binnen het sociale domein, dus bij de middelen die beschikbaar zijn voor zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Daarom moeten we wat GroenLinks betreft nieuwe en scherpere keuzes maken. Dat betekent ook dat we beslissingen die in het verleden zinvol leken moeten heroverwegen. Het beleid rond parkeren is daar wat ons betreft een goed voorbeeld van.

Lees verder

Onderwijshuisvesting en Samen naar school-klas!

Poster gemaakt door kinderen van de Klimopschool

Op 14 december besprak de gemeenteraad hoe het verder gaat met de schoolhuisvesting van onze kinderen en jongeren. De schoolbesturen en de gemeente hebben (na een lang traject) belangrijke en innovatieve afspraken gemaakt over de schoolgebouwen. Dan gaat het over de renovatie en de eventueel herbouw van die gebouwen, over de verdeling van de kosten van bijvoorbeeld verduurzaming, en over de spreiding van de scholen in onze polder. 

Lees verder

Schriftelijke vragen over Schiphol en het ‘Kettingbeding’

Op 23 november heeft onze fractievoorzitter Nicole Mulder tijdens het vragenuur van de Raadsvergadering vragen gesteld over het kettingbeding dat vanaf 1 januari 2018 gaat gelden, waarbij kopers van een nieuwbouwwoning in hun koopcontract aangeven goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke geluidsoverlast door vliegtuigen. Eerder had de portefeuillehouder tijdens de Begrotingsraad een brief toegezegd over de complexiteit en de implicaties van de recente discussie van Schiphol, welke tot op heden niet is ontvangen.

Lees verder

Pagina's