Nieuws gefilterd op Fractie

Provincie NH kapt 450 bomen langs de Weg om de Noord in Hoofddorp

Boom

In de tweede week van augustus 2017 ontvingen een groot aantal inwoners van Hoofddorp die in de nabijheid wonen van de N201, de Weg om de Noord, een brief van de provincie Noord Holland met de mededeling dat in de weekeinden van september ongeveer 450 bomen worden gekapt. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft hier met ontsteltenis kennis van genomen.

Lees verder

Wonen met zorg: Haarlemmermeer woont inclusief!

In de douche

Onze inwoners blijven langer zelfstandig thuis wonen, of gaan voor het eerst op zichzelf of weer zelfstandig wonen na verblijf in een instelling of pleeggezin. Daardoor neemt de vraag - nu en in de toekomst - naar ambulante zorg en ondersteuning toe. Ook de vraag naar geschikte woonruimte neemt daardoor toe. Op donderdag 13 juli besprak de gemeenteraad het visiedocument "Wonen met zorg 2030", mede opgesteld naar aanleiding van de door GroenLinks ingebrachte motie "Haarlemmermeer woont inclusief" uit oktober 2016.

Lees verder

Verkeersdrempels in Haarlemmermeer

Afgelopen maandag 26 juni waren de bewoners van de IJweg die wonen tussen Leenderbos en de Bennebroekerweg in Hoofddorp uitgenodigd op het Raadshuis om te komen praten over de vele verkeersdrempels die daar liggen. Nog niet zo lang geleden is unaniem door de Gemeenteraad de motie “Hobbel Weg” aangenomen. Het gevolg van deze motie was de bron van veel onzekerheid, angst en boosheid bij die bewoners.

Wat is er aan de hand?

Lees verder

Debat over de jaarstukken 2016

Op 22 juni besprak de gemeenteraad de jaarstukken van 2016. Gelukkig kreeg de gemeente dit jaar van de accountant een goedkeurende verklaring. De afgelopen twee jaren stond de jaarrekeningcontrole door de accountant in het teken van de gebeurtenissen rond de verplaatsing van het honkbalstadion. Daardoor werden de jaarstukken in de afgelopen jaren op het laatst mogelijke moment en na een zeer moeizaam proces door de gemeenteraad vastgesteld.

Lees verder

Pagina's