Frans Rodenburg: Voor wie aan de toekomst wil werken, is het essentieel het verleden te kennen

Frans Rodenburg: ‘Voor wie aan de toekomst wil werken, is het essentieel het verleden te kennen’

De kandidatenlijst van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen staat vol politiek talent. In een korte serie stellen we ze voor. Deze keer: Frans Rodenburg, nummer 10 op de lijst.

Wie ben je?

“Ik ben Frans Rodenburg, in 1965 geboren op het adres Ruigoord 1. Precies daar waar nu de reconstructie van de eendenkooi van Ruigoord uit 1652 plaatsvindt. Mijn voorouders zijn van origine afkomstig uit Zeeland en zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw actief geweest bij het maken, inrichten en bewerken van de toenmalige nieuwe aangelegde polders rond het eiland Ruigoord, zoals de Houtrakpolder en de Grote IJpolders. Een van mijn verre Zeeuwse voorouders is de vermaarde loods en mensenredder Frans Naerebout (geb. 1748 te Veere, overl. 1818 te Goes). Ik heb in het dagelijks leven een klein bouw- en timmerbedrijf en ben daarnaast  initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Het Eiland. De stichting stelt zich ten doel het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorische, sociaal-maatschappelijke en natuurwaarden in en rond Ruigoord.”

Waar sta je voor?

“Ik ben vanaf het begin van de oprichting van GroenLinks in de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude lid van de Raadsfractie en maak me met name sterk voor het behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden van landschap en monumenten. Voor wie aan de toekomst wil werken, is het essentieel het verleden te kennen. Want als je weet waar je vandaan komt, wordt het inzichtelijker waar je naar toe kunt gaan.”