GroenLinks Haarlemmermeer stelt vragen over kinderarmoede

Update: GroenLinks stelt vragen over kinderarmoede

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede, blijkt onder andere uit het rapport ‘Alle kinderen kansrijk’ van de kinderombudsman uit 2017. Ook in de gemeente Haarlemmermeer is dit de werkelijkheid voor heel veel kinderen. In 2014 waren er in de voormalige gemeente Haarlemmermeer 1600 kinderen en in 2016 zelfs 1900 kinderen die in armoede opgroeiden (bron Transformeermonitor Haarlemmermeer 2017).
 

Uit het onderzoek van de kinderombudsman blijkt dat de gevolgen van het opgroeien in armoede groot zijn: het gaat niet alleen om het niet-hebben van bepaalde spullen, het betreft alle levensgebieden, bijvoorbeeld ook gezond eten, toegang tot de gezondheidszorg, leerprestaties, sociaal isolement en toekomstperspectief.

Alliantie Kinderarmoede

Dat kinderen opgroeien in armoede is dus zeer ongewenst, het past bovendien niet bij het welvarende land dat Nederland is. Vanuit die gedachten is een aantal organisaties de Alliantie Kinderarmoede begonnen. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid stuurde een brief hierover naar de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de  Alliantie Kinderarmoede om landelijke organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar te brengen om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Daarbij zijn gemeenten ook uitgenodigd. 

Op 26 maart 2019 zal de alliantie officieel van start gaan door het ondertekenen van een zogenaamde ‘pledge’ (belofte)  waarin staat dat armoede onder kinderen wordt uitgebannen. De ondertekenaars nemen zich voor er alles aan te doen zodat er in 2030 geen kinderen meer de dupe van armoede zijn en dat er geen nieuwe gezinnen in armoede vervallen. 

Armoede is een onderwerp dat in onze gemeente al hoog op de agenda staat, en waarin de gemeente ook actief samenwerkt met andere organisaties. In onze gemeente is Stichting Leergeld de organisatie die zich als (ook) partner van de gemeente specifiek en uiterst bekwaam inzet als het gaat om het bestrijden van de gevolgen van kinderarmoede.  

Vragen aan het college

Helaas loopt het aantal kinderen dat in onze gemeente opgroeit in armoede op. GroenLinks is daarom van mening dat het goed zou zijn als ook de gemeente Haarlemmermeer zich, al dan niet met haar netwerkpartners, zou aansluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en stelde hier vragen over aan het college. Want álle kinderen verdienen het om zonder armoede op te groeien. Samenwerken met andere organisaties en van elkaar leren wat werkt en wat niet werkt, is noodzakelijk om (de gevolgen van) kinderarmoede te voorkomen.

Belangrijk in dit verband is ook op te merken dat de gemeente Haarlemmermeer bij de decentralisaties van het sociaal domein gekozen heeft voor een innovatieve aanpak: het Haarlemmermeerse model. Het resultaat is dat er in onze gemeente steeds vaker in netwerkverband en oplossingsgericht wordt samengewerkt rond bepaalde maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan Het Taalhuis, waarin door een groot aantal organisaties wordt samengewerkt in de aanpak tegen laaggeletterdheid. Deze kennis kan onze gemeente inbrengen in de Alliantie Kinderarmoede. 

Podcast

Fractievoorzitter Maaike Ballieux was te gast bij MeerRadio om te praten over dit schrijnende probleem en om een toelichting te geven de gestelde vragen.
Beluister de uitzending hier.

 

Update 4 april 2019 - Gemeente sluit zich aan bij Alliantie Kinderarmoede

In antwoord op de vragen van GroenLinks kregen we het goede nieuwe nieuws dat de gemeente Haarlemmermeer zich inderdaad gaat aansluiten bij de Alliantie Kinderarmoede! Het college onderschrijft de doelstellingen van de Alliantie en denkt dat door hierbij aan te sluiten het helpt de gemeente nog succesvoller te laten zijn in het aanpakken van armoede onder kinderen.