Maaike Ballieux: “De gemeente is van, voor en door ons allemaal.

Maaike Ballieux: ‘Als gemeenteraadslid kun je écht een verschil maken’

De kandidatenlijst van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen staat vol politiek talent. In een korte serie stellen we ze voor. Deze keer: lijsttrekker Maaike Ballieux.

Wie ben je?

“Mijn naam is Maaike Ballieux, en ik ben sinds 2014 raadslid voor GroenLinks. Sinds 2000 woon ik met man en (inmiddels grote) kinderen in Hoofddorp. We zijn hier komen wonen toen onze oudste een lastige vorm van epilepsie bleek te hebben en daarom naar De Waterlelie ging, een school voor kinderen met epilepsie, op de Cruquiushoeve.

Ik ben opgeleid tot biomedisch onderzoeker en heb in het kankeronderzoek gezeten. Daarna heb ik onder andere voor de klas gestaan en ben ik (eind)redacteur geweest bij een lesmethode voor algemene natuurwetenschappen.

De zorg voor onze zoon heeft jarenlang veel aandacht gevraagd én natuurlijk gekregen. Ik ben er trots op dat hij en zijn twee zusjes zijn uitgegroeid tot jongvolwassen mensen die positief in het leven staan en ieder op hun eigen niveau gebruik maken van hun talenten. De situatie rond onze zoon heeft mij uiteraard zeer geraakt en ook gevormd: ik heb er veel van geleerd.

Voor ik raadslid werd was ik al jarenlang betrokken bij de gemeente als lid van de wmo-raad en als voorzitter van de cliëntenraad sociale zaken van de gemeente. Meedenken en meepraten over het gemeentelijke beleid doe ik dus al heel lang. Ik ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is de kennis en ervaringen van inwoners mee te nemen in het beleid en in de evaluatie ervan. Alleen dan komen er antwoorden op vragen die er voor inwoners echt toe doen.”

Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld?

“Omdat ik heb ervaren dat je als gemeenteraadslid écht een verschil kunt maken. Het is mij op het lijf geschreven om signalen uit de samenleving op te pikken, ik heb een groot netwerk en stap makkelijk op mensen en organisaties af. Omgekeerd weten mensen mij goed te vinden. Ik vind het heel belangrijk om daarbij ook aandacht te geven aan inwoners die niet zo gemakkelijk hun weg weten te vinden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad is er voor alle inwoners.”

Waar sta je voor?

“Voor degelijkheid, voor transparantie en voor ‘samen’. Ik vind het als raadslid erg belangrijk dat de besluitvorming zorgvuldig gebeurt, dat de gemeentefinanciën op orde zijn en dat de gemeente als dienstbaar, transparant en toegankelijk wordt ervaren. En wat betreft ‘samen’:  de samenleving maken we met elkaar: inwoners, organisaties en bedrijven. We worden steeds meer een ‘netwerksamenleving’, een verandering die noodzakelijk  is nu de landelijke overheid meer en meer taken terug legt bij de gemeenten en haar inwoners. De gemeente moet zich daarom meer opstellen als netwerkpartner, en dat vraagt een cultuurverandering.”

En waar ga je voor?

“Ik ga voor een groene, duurzame, sociale en tolerante gemeente. Wat mij betreft komen we in de komende jaren tot een lokaal duurzaam akkoord, waarin we afspraken maken over duurzame doelen: dralen kan echt niet meer. Daarbij is het van groot belang dat we ervoor zorgen dat we solidair zijn met mensen met een kleinere beurs. GroenLinks wil bovendien dat we in onze gemeente een opleiding krijgen tot duurzaam monteur.

Er is in onze gemeente woningnood, er moet bijgebouwd worden, en daarbij moeten we focussen op jongeren, mensen met een lager inkomen en mensen die zorg nodig hebben. Hier is veel werk te verrichten. Er is in onze gemeente in de afgelopen decennia vooral in het duurdere segment gebouwd, en bovendien zijn door de schaarste de huizenprijzen enorm opgedreven. Maar wonen in Haarlemmermeer moet voor iedereen mogelijk zijn.

De openbare buitenruimte verdient ook veel aandacht: stoepen en fietspaden zijn verwaarloosd, het openbaar groen is verpauperd. Ook de biodiversiteit moet verbeteren.

In het sociaal domein pleit ik voor meer aandacht voor de grote groep overbelaste mantelzorgers: het kan niet zo zijn dat wij als gemeente binnen het budget blijven ten koste van onze inwoners. Ook eenzaamheid en armoede verdienen een plan van aanpak.

En last but not least: de gemeente moet zich meer dan nu opstellen als belangenbehartiger van haar inwoners. Bij ontwikkelingen in en rond Haarlemmermeer moet meer dan nu de vraag gesteld worden: wat betekent dit voor de inwoners van onze gemeente? Natuurlijk heb ik het dan over de beslissingen die in de nabije toekomst over Schiphol genomen worden, maar het gaat mij bijvoorbeeld ook om de komst van datacenters, het transformatorstation bij Rijsenhout, de mogelijke uitbreiding van de haven van Amsterdam of de ontwikkelingen in Park21.”

Waarom mogen kiezers op jou stemmen, vind je?

“In de afgelopen jaren heb ik veel onderwerpen in de gemeenteraad met succes aan de orde gesteld. Denk aan het armoedebeleid, de ondersteuning aan mantelzorgers, wonen als er ook zorg nodig is, het behoud van de speel-o-theek, het raadsonderzoek naar de gang van zaken rond de verplaatsing van het honkbalstadion, het financiële beleid van de gemeente, en het behoud van de sociale werkplaats (AMgroep, nu AMmatch). Ik heb me in de afgelopen jaren goed ingewerkt, en kijk ernaar uit met de nieuwe fractie verder te bouwen aan onze groene en linkse idealen.”