Wim Jansen

Wim Jansen: ‘De Groene Buffer moet een volwaardig groengebied worden’

De kandidatenlijst van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen staat vol politiek talent. In een korte serie stellen we ze voor. Deze keer: Wim Jansen, nummer 3 op de lijst.

Wie ben je?

“Mijn naam is Wim Jansen, 56 jaar jong en geboren en getogen in Aalsmeer. Mijn vrouw Annemarie en ik hebben een dochter van 28 en een zoon van 24. We hebben eerst in Spaarndam gewoond, maar wonen alweer sinds 1984 in De Groote Braak in Halfweg-Noord, aan de rand van het recreatiegebied Spaarnwoude, de ‘Groene Buffer’ en havengebied Amsterdam.

De flora en fauna, zowel in de polders als op en langs het water van het mooie Westeinder plassengebied in Aalsmeer, hebben op mij altijd een enorme aantrekkingskracht gehad. Hier ligt dan ook een belangrijke voedingsbodem voor mijn interesse in de natuur.

In 1982 ben ik gaan werken bij de politie in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, bureau Halfweg. Vele jaren heb ik mij ook beroepsmatig bezig gehouden met natuur en milieu. Momenteel werk ik bij de recherche in Amsterdam-West.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van Haarlemmerliede was ik ook al kandidaat voor GroenLinks. Tijdens de samenvoegingsbijeenkomsten die volgden heb ik mij altijd op het standpunt gesteld dat Haarlemmerliede het best kon fuseren met Haarlemmermeer. Dit omdat Haarlemmermeer gewend is om met dorpskernen te werken en zelf ook vele groengebieden heeft.”

Waarom heb je jezelf kandidaat gesteld?

“Waarden als natuur, cultuurhistorie, milieu/duurzaamheid, huisvesting en gelijkwaardigheid staan bij mij hoog in het vaandel. Ik ben begaan met mijn omgeving en de mensen die hier wonen, werken en verblijven. Ik vind het belangrijk hieraan actief via de politiek een bijdragen te leveren.”

Waar sta je voor?

“Ik sta voor een open, eerlijke en inclusieve samenleving waarin voor iedereen gelijke kansen bestaan. Economische groei is geen doel op zich. Er moet een balans zijn tussen economie, milieu, natuur en welzijn vind ik.”

En waar ga je voor?

“Als gemeenteraadslid wil ik me sterk maken voor een aantal relevante onderwerpen die spelen in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, maar waar de inwoners van Halfweg, Spaarndam, Haarlemmerliede, Penningsveer en Spaarnwoude zich ook zeker in kunnen herkennen.

Zo wil ik ervoor zorgen dat de haven van Amsterdam op geen enkele manier uitbreidt naar locaties binnen de huidige Houtrakpolder. Ook wil ik dat eventuele uitbreiding in Amsterdam niet met meer (geluids)overlast en gezondheidsrisico’s voor de bewoners van Haarlemmermeer gepaard gaat.

Ik wil me ook inzetten voor de situatie rondom Schiphol. De grenzen aan de groei zijn wat mij betreft al bereikt, op het gebied van onder meer CO2-uitstoot, geluidsoverlast, (ultra)fijnstof en veiligheid. We moeten daarom overstappen naar alternatieve vervoersvormen, zeker binnen Europa.

Ook de Groene Buffer krijgt mijn aandacht en moet een volwaardige functie krijgen als groengebied waar mensen kunnen recreëren, groene duurzaamheidsprojecten een kans krijgen, en cultuurhistorische waarden worden versterkt en ingezet worden voor educatie en toerisme. Ik wil zelfs proberen de Groene Buffer zo in te passen in een totaalpakket van gebieden in Haarlemmermeer met vergelijkbare waarden dat er uiteindelijk een heel cluster van dergelijke ‘Groene Buffers’ ontstaat.

Dan kunnen we ook een soort (elektrische) fiets-experience beginnen langs cultuurhistorische gebouwen, landschappen en monumenten. Maak mensen nieuwsgierig naar deze selling points van Haarlemmermeer!

Daarnaast wil ik me inzetten voor meer huisvesting voor starters en inwoners met een kleine beurs. Zowel koop als huur. En ik vind veiligheid een belangrijk thema. Veiligheid is voor mij een recht voor en van iedereen. Naast actieve handhaving, is hierin voor mij verbinding zoeken en onderhouden minstens zo belangrijk. En als laatste vind ik dat het huidige dorp Ruigoord weer mag terugkeren naar de gemeente Haarlemmermeer. Alwaar we dit dorp en haar bewoners met open armen zullen ontvangen.”

Waarom mogen kiezers op jou stemmen, vind je?

“Als mijn standpunten je aanspreken en jij ook vindt dat hieraan gewerkt moet worden, ben ik de juiste persoon voor jouw stem.”