Ik ben Hubertha van Vliet (roepnaam Huub). Sinds oktober 2012 wonen mijn echtgenoot en ik in Hoofddorp. Wij hebben op diverse plaatsen in Noord-Holland gewoond. Voordat wij naar Hoofddorp

verhuisden hebben wij 17 jaar in Heemstede gewoond. De laatste 4 ½ jaar van die periode was ik raadslid voor GroenLinks in die gemeente. Als raadslid hield ik mij vooral bezig met sociale vraagstukken.

Vanuit mijn opvoeding en door mijn huwelijk met een katholiek pastor is sociale betrokkenheid een vanzelfsprekendheid in mijn leven. Ik vind het erg belangrijk dat er zorg wordt gedragen voor mensen die op welke wijze dan ook minder bedeeld zijn. Belangrijk is ook zorg te dragen dat de bronnen van de aarde niet uitgeput raken. Mijn visie past typisch op de GroenLinks idealen (in een ver verleden was ik PPR-fan). Natuurlijk zijn er altijd standpunten waarmee ik mij niet zal kunnen verenigen, maar dat is nou eenmaal een gegeven binnen de politiek en tot nu toe voor mij geen reden om uit de partij te stappen.

In mijn betaalde arbeidsverleden was ik (wijk)verpleegkundige: ik heb ervaring in ziekenhuis, verpleeghuis en thuiszorg. Ook ben ik in de thuiszorg als arboconsulent werkzaam geweest. Wegens boventalligheid tengevolge van een fusie ben ik begin 2008 ik met vervroegd pensioen gegaan.

Ik heb verschillende studies gevolgd: zorgwetenschappen (universiteit Maastricht), cursussen op het gebied van arbeid en organisatie (U.V.A) en aan de aan de V.U.: filosofie en leergang psychologie.

Van maart 2013 t/m oktober 2017 was ik als vrijwilliger werkzaam bij Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer als maatschappelijk begeleider voor vluchtelingen die een woning in de gemeente Haarlemmermeer toegewezen kregen.

Regelmatig ben ik voor 2 van mijn kleinkinderen zorgoma.

In mijn vrije tijd lees en fiets ik graag, heb ik celloles en speel ik in een amateurorkest. Klassieke muziek is mijn passie.