Betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen

We willen dat veel mensen in Haarlemmermeer goed, energiezuinig en betaalbaar kunnen wonen. We stimuleren en faciliteren daarom energieneutraal bouwen en verduurzaming van de bestaande woning- en bedrijvenvoorraad.

Ook mensen met een kleinere beurs moeten hun woning kunnen verduurzamen. We zetten in op kleinere en betaalbare woningen voor starters en mensen die kleiner willen gaan wonen, ook in de kleinere kernen. Ook zetten we in op voldoende sociale huurwoningen, ook voor mensen die vanwege een beperking speciale eisen aan hun woning en/of woonomgeving moeten stellen.