Iedereen doet mee

Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Wij kiezen voor toegankelijke en ruimhartige inkomensondersteuning, zodat niemand zich uitgesloten hoeft te voelen en alle kinderen kunnen meedoen aan sportieve en culturele activiteiten.

Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. Via betaald werk, school, mantelzorg, vrijwilligerswerk, beschut werk of dagbesteding. Als dat niet lukt, is het aan de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is daarbij altijd: minder regels, meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf.