Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. Via betaald werk, school, mantelzorg, vrijwilligerswerk, beschut werk of dagbesteding. Als dat niet lukt, is het aan de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is daarbij altijd: minder regels, meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf.

 

Iedereen doet mee