Veel activiteit in de vrije tijd

We willen dat mensen ook voor hun vrije tijd in de nabije omgeving over voldoende mogelijkheden beschikken.

Voor jong en oud stimuleren we voor iedereen toegankelijke sport in de buurt, en ook aan andere mogelijkheden voor ontspanning dragen we welwillend bij, van bibliotheek tot festivals. Lokaal eigen initiatief verdient daarbij de voorkeur.