We strijden tegen de overlast die Schiphol veroorzaakt

Hoewel Schiphol belangrijk is voor de economie, zorgt de luchthaven ook voor veel overlast, zoals: geluid, (ultra)fijnstof, CO2-uitstoot, nadelige gezondheidseffecten, externe onveiligheid en ongewenste drukte. Genoeg is voor GroenLinks ook echt genoeg, en afspraak is afspraak.

We moeten ophouden met ons laten ‘Schiphollen’; de gemeente moet zich juist krachtig inspannen om de overlast te beteugelen en de democratisch afgesproken grenzen van het vliegverkeer te respecteren. In plaats daarvan wil GroenLinks werk maken van veel meer treinverkeer, met name in Europa.