We moeten ophouden met ons laten ‘Schiphollen’; de gemeente moet zich juist krachtig inspannen om de overlast te beteugelen en de democratisch afgesproken grenzen van het vliegverkeer te respecteren. In plaats daarvan wil GroenLinks werk maken van veel meer treinverkeer, met name in Europa.

 

We strijden tegen de overlast die Schiphol veroorzaakt