We ondersteunen buurtbewoners die hun buurt willen vergroenen. Wij planten extra bomen in deze gemeente waar de luchtkwaliteit onder druk staat. We zetten in op biodiversiteit en een natuurvriendelijke woonomgeving. Groene (recreatie)gebieden moeten zoveel mogelijk met elkaar worden verbonden. Het agrarisch gebied houden we open en maken we maar mogelijk meer toegankelijk voor de inwoners. De Houtrakpolder blijft groen. Er komt meer aandacht voor afvalscheiding en tegengaan van zwerfvuil.

 

Wij kiezen voor groen in en om onze woonkernen