Afdeling

Haarlemmermeer

Het bestuur.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen

Stephan Elst - voorzitter
Ineke Ebbers - secretaris
Adri Marsman - penningmeester
Peter Boerman - bestuurslid
Huub van Vliet - bestuurslid

Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minstens een keer per jaar wordt gehouden.

In de gemeente Haarlemmermeer is GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad door drie raadsleden. GroenLinks maakt deel uit van de oppositie.

De gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude heeft ook een fractie en één zetel in de gemeenteraad. Omdat deze afdeling erg klein is hebben we besloten om deze afdeling onder het bestuur van de afdeling Haarlemmermeer te laten vallen. De website van de afdeling Haarlemmerliede-Spaarnwoude is hier te vinden.

Financieel gezien heeft de bankrekening van GroenLinks altijd honger. We zijn in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede c.a. niet met duizenden (daar wordt wel hard aan gewerkt) en elke bijdrage, hoe klein ook, is altijd van harte welkom. Groenlinks is een "Algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.
Ons bankrekeningnummer is NL83 TRIO 0391 0002 09.

Contact opnemen met het bestuur kan via de secretaris via email ineke.ebbers@gmail.com of telefoonnummer 020-4493116

De fractie heeft een kamer in het Raadhuis. Het adres is

     Fractie Groenlinks
     Postbus 250
     2130 AG Hoofddorp
     Telefoonnummer: 023-5676524
     Email: groenlinks@haarlemmermeer.nl

De fractiekamer is telefonisch bereikbaar op donderdag van 09:00 tot 17:00 uur.