De 10 van GroenLinks is ons verkiezingsprogramma in het kort. Ben je benieuwd naar de ruim 250 concrete actiepunten, lees dan ons uitgebreide verkiezingsprogramma.

Haarlemmermeer staat nu echt voor keuze: óf wonen, óf vliegen
Democratie

De gemeente is van en voor ons allemaal

GroenLinks is een partij met vertrouwen in mensen en in de samenleving. We zorgen ervoor dat ons gemeentebestuur betrouwbaar, transparant en dienstbaar is. De...

Lees meer
Zelfbewoningsplicht geeft starters op woningmarkt meer kans
Wonen

Wonen is een recht

Haarlemmermeer kent grote woningnood. Een enorm maatschappelijk probleem met onacceptabele gevolgen voor vele inwoners. GroenLinks wil dat de gemeente veel meer...

Lees meer
Toch kansen voor windenergie in Haarlemmermeer
Klimaat

We pakken de klimaatcrisis aan

De klimaatcrisis vraagt de volle aandacht, ook in Haarlemmermeer. Er moet een Haarlemmermeers klimaatakkoord komen waarin we met inwoners, organisaties en...

Lees meer
Werk en inkomen voor iedereen
Werk

Werk en inkomen voor iedereen

Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. Via betaald werk, school, mantelzorg, vrijwilligerswerk, beschut werk of...

Lees meer
Meer gelijkheid in gezondheid, welzijn en (jeugd)zorg
Gezondheid

Meer gelijkheid in gezondheid, welzijn en (jeugd)zorg

De grote verschillen in gezondheid en welzijn van onze burgers zijn voor GroenLinks een maatschappelijk onrecht. De gemeente moet inzetten op verkleining van...

Lees meer
Bezoek aan de Haarlemmermeerse Syrische school
Onderwijs

Gelijke kansen in en om het onderwijs

Een goede start is het beste wat we onze kinderen kunnen geven. Daarbij hoort goed onderwijs.

Lees meer
Groen in en om onze woonkernen
Groen

Groen in en om onze woonkernen

Elke inwoner moet kunnen genieten van groen, bijvoorbeeld het mooi open agrarisch gebied of een park in de eigen buurt. We zorgen er tegelijk voor dat we minder...

Lees meer
We zetten ons in voor een duurzamer Schiphol
Schiphol

We zetten ons in voor een duurzamer Schiphol

We willen Schiphol vernieuwen en verduurzamen. Dat betekent dat we de schoonste, meest duurzame luchthaven willen, wat innovatie en het werkklimaat in de...

Lees meer
Wij geven ruim baan aan schoon vervoer
Openbaar vervoer

Wij geven ruim baan aan schoon vervoer

De gemeente moet met een integrale mobiliteitsvisie komen, waarbij we voorrang geven aan de (elektrische) fiets, de voetganger en vormen van duurzaam openbaar...

Lees meer
Tijd voor vrije tijd sport, cultuur en recreatie
Sport

Tijd voor vrije tijd: sport, cultuur en recreatie

We willen dat mensen ook voor hun vrije tijd in de nabije omgeving over voldoende mogelijkheden beschikken.

Lees meer