Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Leo Mesman - voorzitter
Sander van Oudenaaren - secretaris
Gérard Wehkamp - penningmeester
André van der Veen - bestuurslid
Ellen Bijl - bestuurslid
Wim Jansen - bestuurslid

Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minstens één keer per jaar wordt gehouden.

Contact opnemen met het bestuur kan via email haarlemmermeer@groenlinks.nl

Fractie

In de gemeente Haarlemmermeer is GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad door vijf raadsleden. GroenLinks maakt deel uit van de oppositie.

De fractie heeft een kamer in het Raadhuis. Het adres is

     Gemeente Haarlemmermeer
     Fractie Groenlinks
     Postbus 250
     2130 AG Hoofddorp

De fractieleden zijn altijd bereidt om met iedereen van gedachte te wisselen. Bij vragen, opmerkingen, klachten of ideeën, of je nu GroenLinks lid bent of niet, wil je een fractielid spreken, dan kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres:

     groenlinks@haarlemmermeer.nl

De portefeuilleverdeling vind je hier.

Doneren

Financieel gezien heeft de bankrekening van GroenLinks altijd honger. Elke bijdrage, hoe klein ook, is altijd van harte welkom. Groenlinks is een "Algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen. Ons bankrekeningnummer is NL83 TRIO 0391 0002 09.