Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Stephan Elst - voorzitter, secretaris a.i.
Adri Marsman - penningmeester
Leo Mesman - bestuurslid
Huub van Vliet - bestuurslid
Gérard Wehkamp - bestuurslid
André van der Veen- bestuurlid en campagneleider

Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minstens een keer per jaar wordt gehouden.

Financieel gezien heeft de bankrekening van GroenLinks altijd honger. Elke bijdrage, hoe klein ook, is altijd van harte welkom. Groenlinks is een "Algemeen nut beogende instelling" (ANBI). Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen. Ons bankrekeningnummer is NL83 TRIO 0391 0002 09.

Contact opnemen met het bestuur kan via de secretaris via email stephan.elst@gmail.com of telefoonnummer +31 6 42 07 12 73

Fractie

In de gemeente Haarlemmermeer is GroenLinks vertegenwoordigd in de gemeenteraad door vier raadsleden en één fractieassistent. GroenLinks maakt deel uit van de oppositie.

De fractie heeft een kamer in het Raadhuis. Het adres is

     Fractie Groenlinks
     Postbus 250
     2130 AG Hoofddorp
     Email: groenlinks@haarlemmermeer.nl

De fractie heeft spreekuur op afspraak.
Bewoners met vragen, opmerkingen, klachten of ideeën. Iedereen, lid of geen lid, is welkom.

Een afspraak maken kan via:
gl@haarlemmermeer.nl (wordt alleen op donderdagen gelezen) of meballieux-gl@ziggo.nl

Wil je een fractielid spreken, dan vind je hier meer informatie.