Nieuws

Wonen met zorg: Haarlemmermeer woont inclusief!

In de douche

Onze inwoners blijven langer zelfstandig thuis wonen, of gaan voor het eerst op zichzelf of weer zelfstandig wonen na verblijf in een instelling of pleeggezin. Daardoor neemt de vraag - nu en in de toekomst - naar ambulante zorg en ondersteuning toe. Ook de vraag naar geschikte woonruimte neemt daardoor toe. Op donderdag 13 juli besprak de gemeenteraad het visiedocument "Wonen met zorg 2030", mede opgesteld naar aanleiding van de door GroenLinks ingebrachte motie "Haarlemmermeer woont inclusief" uit oktober 2016.

Lees verder

Verkeersdrempels in Haarlemmermeer

Afgelopen maandag 26 juni waren de bewoners van de IJweg die wonen tussen Leenderbos en de Bennebroekerweg in Hoofddorp uitgenodigd op het Raadshuis om te komen praten over de vele verkeersdrempels die daar liggen. Nog niet zo lang geleden is unaniem door de Gemeenteraad de motie “Hobbel Weg” aangenomen. Het gevolg van deze motie was de bron van veel onzekerheid, angst en boosheid bij die bewoners.

Wat is er aan de hand?

Lees verder

Uitreiking Groene Lintje 25 juni 2017

Groen Lintje

Dit jaar voor de achtste keer zetten we mensen in het zonnetje die duurzaamheid belangrijk vinden. Want het lijkt zo vanzelfsprekend. En voor hen is het dat misschien ook. Maar wij vinden dat het best eens wat meer aandacht en waardering mag hebben. Dat is de reden waarom we het doen. Om mensen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. En dat het gezien wordt wat ze doen.

Lees verder

Debat over de jaarstukken 2016

Op 22 juni besprak de gemeenteraad de jaarstukken van 2016. Gelukkig kreeg de gemeente dit jaar van de accountant een goedkeurende verklaring. De afgelopen twee jaren stond de jaarrekeningcontrole door de accountant in het teken van de gebeurtenissen rond de verplaatsing van het honkbalstadion. Daardoor werden de jaarstukken in de afgelopen jaren op het laatst mogelijke moment en na een zeer moeizaam proces door de gemeenteraad vastgesteld.

Lees verder

Natuurlijk een bushalte bij het sportcomplex SKWA

Bussen van Connexxion

GroenLinks heeft zich in het verleden hard gemaakt voor een bushalte voor de deur van het toenmalige "Huis van de Sport", het huidige Sportcomplex Koning Willem Alexander. Zie bijlage de motie die GroenLinks in 2007 indiende en die indertijd is aangenomen.

Nu dreigt per december 2017 de halte bij het SKWA te verdwijnen omdat buslijn 168 wordt vervangen door "snelle" buslijn 341 en de route wordt gewijzigd. En dat kan natuurlijk niet!

Lees verder

Pagina's