Gérard Wehkamp

Afscheid van Gérard Wehkamp

Op 11 december heeft de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude haar laatste formele vergadering gehad. Voor ons GroenLinks raadslid Gérard Wehkamp was dit de afsluiting van een voor hem en GroenLinks enerverende raadsperiode.

Gérard was al in een vroeg stadium betrokken bij de oprichting van de GroenLinks onderafdeling Haarlemmerliede c.a. Samen met de initiatiefnemer Maarten v.d. Laan en onder meer Frans Rodenburg, trok hij in 2010 de stoute schoenen aan om in de  - toch enigszins - conservatieve poldergemeente met GroenLinks mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maarten als lijsttrekker en Gérard als 2e man.  De kiezer heeft GroenLinks in 2010 gelijk beloond en het vertrouwen gegeven  met 1 zetel (De raad in Haarlemmerliede bestond uit 11 zetels).  

Gérard had de smaak te pakken en door de steunfractie en de leden van Haarlemmerliede werd hij bij de verkiezingen in 2014 tot lijsttrekker verkozen. GroenLinks bleek bij deze verkiezingen het vertrouwen van ruim 10% van de kiesgerechtigden te hebben gewonnen. Helaas was dat net geen 2e zetel. Naast het ruime mandaat van de kiezers waren de politieke partijen in Haarlemmerliede c.a. inmiddels ook gewend aan onze progressieve groene partij. Bestuursverantwoordelijkheid gaan dragen als GroenLinks werd een reële optie. Gérard voerde als fractievoorzitter van GroenLinks de onderhandelingen met VVD en D66. Gérard wist dit tot een goed eind te brengen. GroenLinks kon gaan “regeren” in Haarlemmerliede met een ervaren wethouder.

Dat politiek ook zijn schaduwkanten kent heeft Gérard begin 2016 ervaren. Onze wethouder kreeg een breed gesteunde motie van wantrouwen te verwerken. Formeel vanwege zijn parkeerbeleid. Informeel lagen hier geheel andere redenen aan ten grondslag. Politiek kan soms snoeihard zijn. Dit was een moeilijke periode voor Gérard als raadslid. Zijn loyaliteit naar de wethouder was groot en de overtuiging dat zowel GroenLinks als de wethouder onrecht was aangedaan, raakte hem diep in zijn ziel.

Gérard kan het meest treffend worden getypeerd als een man die zichzelf ondergeschikt maakt aan zaken van het algemeen belang.  Een treffendere manier om een sociaal mens te beschrijven is er eigenlijk niet. Dit maakte dat Gérard in een innerlijke tweestrijd kwam. Uiteindelijk koos hij er toch voor zijn rug recht te houden en in de raad te blijven. Objectief gezien viel GroenLinks in het algemeen noch Gérard als raadslid in het bijzonder maar iets te verwijten. Ook al voelde het voor Gérard wel zo.

Bij het fusieproces heeft Gérard een belangrijke rol gespeeld in de gemeenteraad. Zijn argumenten hebben absoluut bijgedragen aan de bijna unanieme keuze voor de fusiepartner Haarlemmermeer. Een belangrijk uitgangspunt voor GroenLinks was dat de gemeenten Amsterdam en Haarlem niet aan elkaar verbonden mochten worden. Onderliggend feit hierbij was dat de Groene Buffer behouden moest blijven. Dit heeft Gérard maar mooi voor elkaar weten te krijgen. Het is nu aan de nieuwe gemeente Haarlemmermeer deze inspanningen van Gérard met onverminderde kracht recht te blijven doen!

Gérard is een recht geschapen man met een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. Op gebied van de WMO is hij een specialist met een hoogwaardig kennisniveau waar we als GroenLinks veel voordeel van hebben ondervonden en hopelijk ook nog gaan ondervinden.

Gérard bedankt voor jouw belangrijke bijdrage aan de groene en linkse politiek in Haarlemmerliede c.a. Je was een sociaal gedreven en vasthoudend raadslid voor GroenLinks.

Tenslotte nog een woord van dank  voor de leden van de steunfractie Haarlemmerliede c.a.  
De afgelopen jaren zijn, Maarten van der Laan, Frans Rodenburg, Anita Zandvliet, Noëlle Berenpoot, André van Veen en Wim Jansen een belangrijke steun en sparringpartner voor Gérard geweest. De ondersteuning van de bestuursleden afdeling Haarlemmermeer, Stephan Elst en Ineke Ebbers, is voor Gérard en de steunfractie van grote waarde geweest bij het vinden van de juiste paden in de gemeentepolitiek. Chapeau!

Wim Jansen

Foto boven: Gérard Wehkmap met de vlag van gemeente Haarlemmerliede en Spaarwoude
Foto onder: Een borrel bij het afscheid van de fractie Haarlemmerliede en Spaarnwoude

 

Afscheid fractie GroenLinks Haarlemmerliede en Spaarnwoude