GroenLinks

Bijeenkomst en Algemene Ledenvergadering Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Uitnodiging aan alle leden en sympathisanten voor de bijeenkomst en ALV over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in november 2018.

Woensdag 10 mei om 20:00 uur – inloop vanaf 19:30 uur - Parochiehuis Joannes de Doperkerk Kruisweg 1071, Hoofddorp. Ingang is na het hek het gebouw aan de linkerkant.

Door de fustie tussen de gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede/Spaarnwoude zijn onze gemeenteraadsverkiezingen niet in maart 2018, maar in november 2018. De nieuwe gemeente start in januari 2019. 

De verkiezingen vragen inzet van Bestuur, Fractie en enthousiaste ondersteuners en meewerkers. We vragen dan ook ieders hulp, want alleen dan kan de campagne slagen! Wil je een steentje bijdragen, kom dan 10 mei naar onze bijeenkomst om te horen over onze plannen.

Agenda 10 mei:

  1. Verkiezingsplan

  2. Verkiezingsprogramma

  3. Bemensing Campagne Commissie

  4. Bemensing Kandidaten Commissie

  5. Kandidaten op de kieslijst 2018

  6. Wat hebben we opgestoken van de Landelijk Tweede Kamer-verkiezingen?

  7. De penningmeester vraagt ieders akkoord over het beheer der penningen in 2016

Ook zo blij met de resultaten van 15 maart jl? Denk dan 10 mei met ons mee!