De heer Frans Saris heeft eind 2008 op het Nicolaaslyceum te Amsterdam een boeiende gastles gegeven over de manier waarop de Nederlandse overheid alternatieve energiebronnen 'stimuleert'. Hieronder leest u wat losse notities van een van onze fractieleden die hierbij aanwezig was

In Duitsland is men verplicht duurzame energie af te nemen (zon), net als in alle andere Europese landen, behalve in NL. Alleen in NL gaat men zo beperkt om met subsidie (mondjesmaat) en die is dan ook meteen uitverkocht. Je zou zeggen: het is een succes, uitbreiden dus. Nee, NL stopt het dan! (Net als met de kinderopvang….).

Er is zonne-energie genoeg op de wereld voor alles wat we nodig hebben aan energie in 2050. Dat is dus veel meer dan we nu gebruiken. Nu fossiele brandstoffen eindig blijken te zijn, moeten we ons veel meer richten op de zonne-energie. We Kunnen dus de tussenliggende 40 jaar gebruiken om nieuwe dingen te ontwikkelen.

NICE Technology heeft bijvoorbeeld in Gambia veel winst behaald met zonne-energie t.b.v. mobiel telefoonverkeer, pc's, enzovoort. Alles loopt daar dus op zonne-energie. Martin Green Australian Concern (Nederlandse vestiging in Utrecht) ontwikkelt steeds betere zonnecellen (rendement 24%). Zhi Zhen Wong (China) is er steenrijk mee geworden.

Waterkracht is de goedkoopste energiebron, en windenergie kan nu al concurrerend werken, maar zonne-energie is nog een 'niche'. Een windmolenpark op zee van 80 x 80 km is voldoende voor de gehele stroombehoefte van Nederland. (Hoezo watermanagement?).

Texas (Bush!!) heeft het grootste windenergie opwekkingsgebied ter wereld. Momenteel kunnen zij - zonder subsidie - heel Texas voorzien van energie zonder het gebruik van de fossiele brandstoffen. 9/11 heeft hen doen inzien dat ze onafhankelijk van olie moesten worden. Was Nederland niet het land van wind en water???

In Nederland vragen marktpartijen die zich bezig houden met nucleaire energie een garantie van de overheid bij het investeren van miljoenen in een kerncentrale voor particulieren. Voor gas en olie wordt dit nog steeds niet gegeven. Mw. Kroes is terecht niet akkoord gegaan. Er is trouwens geen verzekeringsmaatschappij die een nucleaire installatie verzekert want het afval kunnen ze niet kwijt en het risico is te groot. In ëen echt democratisch geregeerd land zullen ze niet meer worden gebouwd.

Alexander Rinnooy Kan zei in het SER-rapport: "de markt moet het zelf doen en zelf de broek ophouden (kernenergie) en dus gebeurt het niet".

Nederland heeft een enorme optater gehad van de industriepolitiek (zoals bij RVS) dus doet de overheid hier niet meer aan mee. Maar in het buitenland doet de overheid het wel en heet het milieupolitiek of in de US: veiligheidspolitiek! Nederland zet zichzelf  buitenspel. Nederland zou de gasopbrengsten moeten gebruiken voor windenergieontwikkeling, want we lopen nu al enorm achter bij de ons omringende landen.

Opmerkingen:

  • een auto kost vele malen meer energie dan we per huishouden nodig hebben en staat merendeel van de tijd werkeloos voor de deur.
  • Windturbines zijn (mits gemaakt van kunstvezels) geen belasting voor het milieu. Ze verdienen zichzelf  binnen 4 maanden terug. 
  • Zonnecellen van silicium zijn schoon!

Frans Saris was directeur van de Kernenergiecentrale Petten tot hij werd 'bedankt' vanwege zijn kritiek op de veiligheid en nut/noodzaak van kernenergie. Nu is hij hoogleraar alternatieve energie in Delft.