GroenLinks luidt noodklok over politiecapaciteit

GroenLinks luidt noodklok over politiecapaciteit

Naast een lerarentekort kampen we in onze gemeente ook met een groot politietekort. Daardoor zijn er nauwelijks meer wijkagenten aanspreekbaar, kan er te weinig aan preventie gebeuren en blijven veelvoorkomende misdrijven als fietsendiefstal en vernielingen liggen. Dat kan zo niet langer, liet de fractie van GroenLinks weten. Waarna een brandbrief aan de minister volgde, met steun van de hele raad.

Veiligheid en politie, het lijkt op het eerste gezicht misschien niet echt een GroenLinks-onderwerp. Maar als je hier meer op inzoomt, zie je dat dit niet helemaal waar is. Of helemaal niet.

Hulpverleners hebben een gemeenschappelijke drive; mensen te helpen en dit naar beste vermogen. Door verkeerde keuzes op landelijk niveau kampen we in de gemeente met de negatieve gevolgen hiervan. Naast een lerarentekort hebben we nu ook een politietekort. De brief die burgemeester Schuurmans eind januari aan de gemeenteraad stuurde laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. De lijst van werkzaamheden die de politie níet meer kan doen lijkt groter dan wat ze nog wél kunnen doen. En dat baart ook de fractie van GroenLinks grote zorgen.

Al onze inwoners, van gehandicapten tot ondernemers, en van sociaal zwakkeren, scholieren tot zorg- en hulpverleners hebben evenveel recht op bescherming en aandacht van de politie. Maar is dit nog wel te garanderen? Onze burgemeester staat garant voor de politieassistenties die nodig zijn voor de 112-meldingen die komen van inwoners, bedrijven en passanten. Mensen in nood of met een directe hulpvraag krijgen ook inzet van de politie.

De zogeheten ‘lokale driehoek’ (de burgemeester, de politiechef Haarlemmermeer en officier van justitie) heeft op 27 november 2019 besloten dat er een aanscherping moet komen van de gevallen waarbij de politie kan worden ingezet. Politiemensen uit Haarlemmermeer moeten nu vaak, door actualiteiten, maar ook door landelijke prioriteiten, elders in de provincie of zelfs in het land worden ingezet. Dit gaat ten koste van de zorg in Haarlemmermeer.

Wat zijn de gevolgen?

Minder wijkagenten

We kunnen minder wijkagenten inzetten. En dat terwijl we deze politiemensen in Haarlemmermeer hard nodig hebben. Zij werken in onze wijken en kernen. Ze zijn goed op de hoogte van wat daar speelt en zijn zichtbaar aanwezig. Een wijkagent is voor iedereen aanspreekbaar, maar zeker ook benaderbaar. GroenLinks vindt het belangrijk dat we in alle kernen steunpunten hebben waar de wijkagent (eventueel samen met handhavers) een thuisbasis heeft, waar onze inwoners ook terecht kunnen en hem of haar kunnen aanspreken. Op dit moment hebben we enkel in Nieuw-Vennep en Halfweg zo’n steunpunt. Maar helaas worden wijkagenten dus steeds vaker uit hun wijk gehaald en ingezet voor noodhulp.

Fietsendiefstal minder aangepakt

De scherpere capaciteitskeuzes die gemaakt zijn hebben als gevolg dat de politie bijna geen mensen meer heeft om aangiften van bijvoorbeeld fietsendiefstal, vernielingen, auto-inbraken en eenvoudige diefstallen nader te onderzoeken, laat staan te kunnen oplossen. Niet alleen zijn dit zaken waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen, voor onze kwetsbare inwoners heeft dit nog eens extra impact. Stuitend voor een politiemens, omdat hij of zij van nature elk slachtoffer van een misdrijf goed wil helpen.

Preventieve controles/ acties

Criminaliteit ga je niet alleen tegen door misdrijven op te lossen. Voorkomen is minstens zo belangrijk. Dit kan in de vorm van preventieacties, door voorlichting te geven, maar zeker ook door contact met inwoners en ondernemers te maken, zonder dat er sprake is van een negatieve aanleiding (zoals een melding van criminaliteit). Verbinding maken zorgt voor wederzijds begrip en leidt tot samenwerken. Juist deze vormen van contact maken en toezicht uitoefenen staat momenteel onder druk.

De focus op de jeugd

Een van de belangrijkste actuele veiligheidsonderwerpen is jeugd en veiligheid. De focus van het college op dit onderwerp is goed. De focus is hier niet alleen repressief, maar net zo belangrijk: ook preventief. Tijdens het bijwonen van een informatieve bijeenkomst kwam echter naar voren dat de effectieve aanpak (ook preventief) nog niet altijd optimaal is. Een factor was het kunnen delen van informatie met partners. Denk daarbij aan de straatcoaches, jongerenwerkers, gemeenteambtenaren en wijkagenten. 
De fractie van GroenLinks heeft het college verzocht te zorgen voor een wettelijke basis om informatie te kunnen delen (bijvoorbeeld via een convenant). Vroeghulp kan namelijk criminaliteit voorkomen en een jongere op het goede spoor houden.

Oproep aan de minister

Tijdens het debat op 30 januari bleek dat er raadsbreed zorgen waren over de terugloop van de politiecapaciteit. Onze fractie heeft op basis van die zorgen een motie aangekondigd en op 13 februari 2020 ingediend. Deze motie is omarmd door de burgemeester en vervolgens unaniem aangenomen. Doel is onze burgemeester te steunen in haar taken en tevens te verzoeken de minister te informeren over de zorgen van de gemeenteraad. En uiteraard op basis hiervan actie te ondernemen.

Via deze route hebben we dit op het eerste gezicht misschien niet zo GroenLinkse onderwerp toch een mooi GroenLinks-sausje kunnen geven.

Foto: Wikimedia