Evenwicht
‘Evenwicht’ Ellen Wolff 1996

Niet praten over, maar praten met...

In 2015 kwamen er ruim 65.000 meldingen binnen bij de politie die te maken hadden met ‘verwarde personen’. Een enorme stijging ten opzichte van de meldingen voor de decentralisaties. Dat doet vermoeden dat de overheveling van de zorg-  en ondersteuningstaken naar de gemeente in 2015, en de bezuinigingen die ermee gepaard gingen, hier verband mee houden.

Voor de politie en voor de betreffende personen is het een ongewenste situatie dat mensen die eigenlijk zorg nodig hebben, door de politie moeten worden opgevangen, en moeten worden overgedragen aan de hulpverlening. Het is terecht dat de politie hier stevig over aan de bel heeft getrokken. Dit grote knelpunt heeft dan ook veel aandacht gekregen van de landelijke en lokale politiek. Op 2 maart sprak de gemeenteraad over ‘het plan van aanpak zorg voor personen met verward gedrag in Haarlemmermeer’.

GroenLinks heeft zich in het debat kritisch opgesteld. Cruciaal voor goede zorg en ondersteuning is voor ons dat de mensen die een beroep moeten doen die zorg en ondersteuning zélf mee praten over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven. Zij weten immers als geen ander wat ze nodig hebben, wat knelpunten zijn en niet zelden dragen zij pragmatische oplossingen aan. Een interessant voorbeeld daarvan is de crisiskaart, een klein kaartje waarop mensen zelf aan kunnen geven wat er gedaan moet worden als zij in een psychische crisis terecht komen.

Dat ‘niet praten over, maar praten met….’lijkt een ‘open deur’. En bovendien lijkt dit geregeld nu het VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking door ons land is geratificeerd, maar helaas pakt het in de praktijk toch nog vaak anders ook. Want ook dit plan van aanpak kwam tot stand zonder inbreng van de mensen over wie het gaat, op een kritische brief van de participatieraad na.

GroenLinks diende daarom tijdens het debat de motie ‘Ontwarring volgens De Bedoeling’ in waarin het college werd opgeroepen voor augustus 2017 dit plan te bespreken met ervaringsdeskundigen, de resultaten te verwerken in het plan van aanpak en het herziene plan voor augustus aan de gemeenteraad toe te zenden.

Het college heeft tijdens het debat aangegeven deze suggesties van GroenLinks geheel over te nemen. Een positief resultaat waar we blij mee zijn.

Kijk hier het debat terug.