Poster gemaakt door kinderen van de Klimopschool

Onderwijshuisvesting en Samen naar school-klas!

Op 14 december besprak de gemeenteraad hoe het verder gaat met de schoolhuisvesting van onze kinderen en jongeren. De schoolbesturen en de gemeente hebben (na een lang traject) belangrijke en innovatieve afspraken gemaakt over de schoolgebouwen. Dan gaat het over de renovatie en de eventueel herbouw van die gebouwen, over de verdeling van de kosten van bijvoorbeeld verduurzaming, en over de spreiding van de scholen in onze polder. 

GroenLinks heeft het college, de ambtenaren en natuurlijk de schoolbesturen gecomplimenteerd omdat alle stakeholders in dit proces hebben gedaan wat wat ons betreft noodzakelijk is om te komen tot ‘het hogere doel’: goede en duurzame schoolgebouwen voor onze jeugd én het openhouden van scholen in de kleinere kernen, wat cruciaal is voor de leefbaarheid in die kernen.

Zorgen zijn er ook, en dan gaat het over de financiele toelichting vanuit het college aan de gemeenteraad. Groenlinks heeft bij het college aangedrongen op een brief met nadere toelichting, en toegezegd is dat er voor de stemming op donderdag 21 december nog een brief komt met uitleg.

Trots en blij is onze fractie ook dat de motie ‘Samen naar school’ die we met D66 en PvdA indienden, op steun kon rekenen van het college. En dat betekent dat uitgezocht zal worden op welke wijze in onze gemeente kinderen met een ernstige beperking naar school kunnen binnen een reguliere school. Uiteraard houden we u op de hoogte!

 

Klik hier voor het debat.