Bezoek aan de Haarlemmermeerse Syrische school

Op deze zondagsschool is de verandering al begonnen

“De gemeente is van, voor en door ons allemaal.” Zo begint ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november. “GroenLinks is een partij met vertrouwen in mensen en in de samenleving. Wij zien en ervaren dagelijks mensen, organisaties en bedrijven die willen meehelpen onze maatschappij op een duurzame, toekomstbestendige manier vorm te geven. Door die krachten te bundelen, ontstaat positieve ‘samen-kracht’.”

Dat klinkt goed. Maar hoe ziet die ‘samen-kracht’ er in de praktijk uit? Op zondag 14 oktober brachten Maria Roodenburg, Piet Schouten en Eline Gumbert een bezoek aan de Haarlemmermeerse Joury school. 

Hoe de school werd opgericht

In IKC Wereldwijs, de openbare basisschool in Graan voor Visch in Hoofddorp, is sinds het najaar van 2016 een zondagsschool 2.0 gevestigd. De uit Syrië afkomstige Hanaa Subeh, arts van beroep, die sinds 2015 in Graan voor Visch woont met haar man en vier kinderen, merkte al snel dat haar kinderen hun moedertaal Arabisch verleerden. Haar jongste is in Nederland geboren, hoe zou hij ooit met zijn oma kunnen praten? Er moest iets gebeuren.

Samen met andere moeders van Syrische gezinnen in Haarlemmermeer begon ze een schooltje. Zelf was Hanaa nog druk bezig met haar inburgeringsexamen, maar toch lukte het. Ze huurden een paar lokalen in IKC Wereldwijs, kopieerden lesmateriaal en gingen aan de slag. Toen waren er dertig leerlingen in drie groepjes, inmiddels meer dan honderd in acht klassen! De ouders betalen een bijdrage voor de huur en de school–boeken. Door zestien vrijwilligers worden de lessen gegeven en georganiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezige computers en digitale schoolborden, en natuurlijk van het prachtige schoolplein.

De leerlingen zijn tussen de vijf en veertien jaar oud, en hebben verschillende achtergronden. Veel kinderen zijn in Nederland gekomen als vluchtelingen, andere kinderen zijn in Nederland geboren en hebben familie in bijvoorbeeld Egypte, Jordanië, Soedan, of Marokko, maar ze hebben nooit Arabisch geleerd. De meeste leerlingen wonen in Haarlemmermeer, maar er komen ook leerlingen uit Haarlem en zelfs van verder weg.

De energie die in de school voelbaar is, het enthousiasme van de kinderen en de hartelijke maar zeker ook professionele inzet van de docenten en de organisatie is aanstekelijk.

Waarom is deze school zo waardevol?

Taal is belangrijk. Contact kunnen houden met familie in het land van herkomst wordt genoemd als belangrijke reden om Arabisch te leren. Maar ook de communicatie met je eigen ouders, je eigen kind. Kinderen leren Nederlands vaak snel en makkelijk, en voor de ouders is het heel belangrijk om goed te kunnen begrijpen wat je kind vertelt, en omgekeerd natuurlijk ook. Je thuis voelen, dat lukt het beste als je de mensen om je heen begrijpt en ook begrepen wordt. Het goed beheersen van je moedertaal maakt dat je andere talen makkelijker leert en van daaruit doen kinderen het beter op school, is integreren makkelijker, hebben volwassenen meer kans op werk, en kunnen ze meer bijdragen aan de samenleving. Hoewel dat laatste in de Joury school al volop gebeurt!

“Wij ondersteunen initiatieven van burgers en professionals en organisaties die de gemeente eerlijker, mooier en socialer maken.” Zo gaat de tekst verder in ons verkiezingsprogramma. De vrijwilligers van de Joury school hebben in korte tijd een goedlopende school opgezet, die vele gezinnen uit Haarlemmermeer en zelfs van buiten de gemeente helpt om hun leven in Nederland vorm te geven. De energie die in de school voelbaar is, het enthousiasme van de kinderen en de hartelijke maar zeker ook professionele inzet van de docenten en de organisatie is aanstekelijk. Welke steun heeft deze zondagsschool nog nodig?

Hanaa Subeh zou graag ook Nederlandse kinderen Arabisch willen leren, ze droomt van extra Nederlandse les voor de ouders van haar leerlingen, en ze hoopt een nieuwe afdeling van haar school te starten. Daar zouden kinderen die wel vloeiend Arabisch spreken maar nog niet (genoeg) Nederlands om op school aansluiting te vinden bij bijvoorbeeld rekenen, bij die vakken in het Arabisch bijles kunnen krijgen. Uiteindelijk kunnen deze kinderen dan betere resultaten behalen op de gewone Nederlandse school, waardoor hun kansen groeien om in onze maatschappij te slagen. En daar is ook onze maatschappij bij gebaat.

Wilt u helpen? Kent u of bent u iemand die het leuk vindt om nieuwe Nederlanders Nederlands te leren? Op zondag van 11 en 14 uur brengen ouders hun kinderen naar IKC Wereldwijs, er is zeker een lokaal over waar zij ook lessen kunnen volgen. Neem contact op met Hanaa Subeh, dat kan via GroenLinks Haarlemmermeer of via Stichting Joury (dat betekent Roos in het Arabisch) waar de Syrische school inmiddels bij aangesloten is (op Facebook).

Meer informatie

Bezoek aan de Haarlemmermeerse Syrische school
Voor GroenLinks zijn alle inwoners van Haarlemmermeer belangrijk, dus ook nieuwe Nederlanders, die nog geen historische band met onze polder hebben, maar zich wel met hart en ziel inzetten om het leven samen mooier te maken.