Oproep hulporganisaties: Nederland moet 500 vluchtelingenkinderen opnemen

Oproep hulporganisaties: Nederland moet 500 vluchtelingenkinderen opnemen

Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer heeft onze gemeente opgeroepen om zich net als andere gemeenten in te zetten voor de kinderen die al tijden in mensonterende omstandigheden op Lesbos zitten. Het bericht van platform vindt u hier: https://vluchtelingenhaarlemmermeer.nl/

Het gaat om kinderen die zonder ouders of andere familie in vluchtelingenkampen zitten. Deze situatie is uitermate schadelijk voor deze kinderen. De omstandigheden waarin zij nu leven zijn in strijd met het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Vanuit diverse gemeenten is inmiddels een oproep gedaan aan het kabinet om een aantal van deze kinderen op te halen en in ons land op te nemen. De oproep van het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer ondersteunen wij als GroenLinks Haarlemmermeer uiteraard van harte.

Zelf iets doen?

Ook ú kunt iets doen. Dat is de petitie tekenen en verspreiden die is opgesteld door 'De Goede Zaak'.  Daarin wordt onze burgemeester opgeroepen om zich voor deze kinderen in te zetten. Hoe meer inwoners van Haarlemmermeer zich uitspreken, hoe sterker dit signaal klinkt.

De petitie vindt u hier.