Pleidooi voor een Wethouder van Geluk

Pleidooi voor een Wethouder van Geluk

De samenleving in Haarlemmermeer krijgt in de komende tien jaar te maken met zeer grote veranderingen. Twintigduizend nieuwe woningen, het al dan niet groeien van Schiphol, vraagstukken rond vervoer, de energietransitie, het klimaatbestendig maken van onze omgeving, de vergrijzing van onze samenleving en de wijze waarop Park21 ontwikkeld zal worden, zijn een aantal voorbeelden. Wat GroenLinks Haarlemmermeer betreft kunnen die veranderingen niet plaatsvinden zonder dat we met onze inwoners het gesprek voeren over geluk.

Wethouder van geluk

Ja, het staat echt in ons verkiezingsprogramma: GroenLinks wil dat het gemeentebestuur zich voortaan afvraagt in hoeverre het gevoerde beleid bijdraagt aan het geluk van de mensen in Haarlemmermeer. Elke nota moet wat ons betreft op tenminste één manier bijdragen aan het geluk van onze inwoners.

Een begrijpelijke eerste reactie zou kunnen zijn: ‘Geluk? Daar gaat de gemeente toch niet over? De overheid is toch geen geluksmachine?’ Klopt, de overheid is geen geluksmachine. Maar toch kan de overheid veel doen wat bijdraagt aan het geluk van haar inwoners.

Geluk in Schagen

In Schagen is al een wethouder van geluk, Jan Steven van Dijk (PvdA). In een interview in Trouw vertelt hij er zelf het volgende over: ‘Mij zijn geen vooroordelen vreemd. Toen ik voor het eerst over dit plan hoorde, keek ik ook als een aap naar een computer. Nu bestrijd ik associaties als 'vaag' en 'zweverig' met hand en tand. Dit is waartoe wij op aarde zijn. Ik geloof dat het de taak van de overheid is bij te dragen aan het welbevinden van inwoners. De term die dat het beste dekt is 'geluk'. We hebben het dan niet over de lotto winnen of over een woeste verliefdheid, wel over duurzaam geluk en tevredenheid.’

De gemeente Schagen werkt samen met de Universiteit van Rotterdam en heeft in kaart gebracht welke twaalf verbeterpunten volgens de inwoners van Schagen bijdragen aan hun geluk. Dan gaat het om factoren als zinvol werk hebben, verbondenheid in de buurt, contact hebben met anderen, verminderen van eenzaamheid, de kwaliteit van de openbare buitenruimte en het contact met de gemeente.

De gelukkige stad: ontwerpen voor geluk

Als het gaat om geluk, denken we vaak aan geluk in relatie tot het hebben van sociale contacten. Dat blijkt ook uit verbeterpunten die de inwoners van Schagen hebben aangedragen.

Maar er is in de afgelopen decennia ook nagedacht over de manier waarop onze bebouwde omgeving kan bijdragen aan het geluk van de bewoners. Zo staat in de Nota inzake de ruimtelijke ordening in Nederland uit 1960 (!) te lezen: ‘Bij deze bemoeiing van de overheid is het er steeds om te doen het gegeven milieu beter dienstbaar te maken aan de menselijke welvaart en, daar bovenuit, aan het menselijk geluk.’

Geluk: een prachtig uitgangspunt, dat nu weer volop in de schijnwerpers staat. Bijvoorbeeld in het project ‘De gelukkige stad’ waarin studenten en onderzoekers van de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam samen met organisaties, overheden en bedrijven in Zuid-Holland nadenken over de wijze waarop de inrichting van de stad bijdraagt aan het geluk van inwoners.

De samenleving in Haarlemmermeer krijgt in de komende tien jaar te maken met zeer grote opgaven en zeer grote veranderingen. Die veranderingen kunnen niet plaatsvinden zonder dat we met onze inwoners het gesprek voeren over geluk.

Gelukkig Haarlemmermeer

Haarlemmermeer staat op een kruispunt in haar bestaan. In de komende jaren moeten er naar schatting zo’n twintigduizend huizen bijgebouwd worden. Onze samenleving verandert: mensen worden ouder, zijn minder mobiel en hebben vaker zorg en ondersteuning nodig. De jongeren die in onze VINEXwijken zijn geboren willen graag uit huis. Er zijn vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer. We moeten onze huizen verduurzamen en ons voorbereiden op de gevolgen van de klimaatveranderingen. Biodiversiteit en het aantal insecten verdienen veel meer aandacht dan nu. Kortom: de samenleving in Haarlemmermeer krijgt in de komende tien jaar te maken met zeer grote opgaven en zeer grote veranderingen.

Wat GroenLinks betreft kunnen die veranderingen niet plaatsvinden zonder dat we met onze inwoners het gesprek voeren over geluk. Het gaat om vragen als: wat vinden de inwoners van Haarlemmermeer belangrijk? Hoe ziet de gemeente waar inwoners prettig wonen er eigenlijk uit? Hoe gaan we om met het klimaat, ons natuur en milieu, onze waterhuishouding, en onze gezondheid? Hoe richten we onze leefomgeving in? Hoe gaan we met elkaar om?

Besluiten die de gemeenteraad in de komende jaren neemt, zijn bepalend voor de toekomst van onze gemeente en daarmee voor het geluk van de komende generaties inwoners.