Redenen om op GroenLinks te stemmen

Redenen om op GroenLinks te stemmen

Statement van onze lijsttrekker Maaike Ballieux.

‘Ik ben trots op onze kandidaten. Lees van ieder van onze toptien het voorstelbericht. Dit zijn onze lokale mensen, stuk voor stuk geworteld in Haarlemmerliede en Spaarnwoude of Haarlemmermeer. Optimistische doeners die actief werken aan een wereld waarin eerlijk delen, een gezonde en groene leefomgeving en omzien naar elkaar centraal staan. De inwoners van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer verdienen het dat ons gedachtegoed in de gemeenteraad luider klinkt. Waarom, dat leg ik u graag uit.

Regie voeren versus marktwerking

We moeten echt stoppen met belangrijke ontwikkelingen zoals de woningbouw 'aan de markt' over te laten. Of gelooft u werkelijk dat er dan woningen voor starters en de sociale sector worden gebouwd? De VVD denkt van wel. Wij willen dat er op de woningmarkt regie wordt gevoerd. Het moet uw volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad, zijn, en niet de markt, die in onze gemeente beslist.

Het is hoog tijd dat de inwoners van Haarlemmermeer worden betrokken bij de plannenmakerij in Park21. Of wilt u graag een pretpark met 4 miljoen bezoekers per jaar? Dit ter ontlasting van Amsterdam. En als inkomstenbron voor de BV Nederland. Of waardeert u onze boeren en ons unieke polderlandschap ook zo, net als GroenLinks?

Het is tijd om met inwoners, organisaties en bedrijven te gaan samenwerken, bijvoorbeeld om de centra van Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Hoofddorp op te knappen, om de verpaupering aan te pakken, bijvoorbeeld op de Kruisweg in Hoofddorp.

Alleen grote winkelketens zijn in staat de hoge huren van de projectontwikkelaars te betalen. Dat zie je overal gebeuren. Het resultaat: een saai schraal winkelaanbod. Wat mensen willen zijn ook de 'kleinere winkels', zij geven kleur en kwaliteit aan onze kernen. Die ondernemers zijn trouwens vaak onze eigen inwoners.

De lokale middenstand heeft t zwaar. 'Gratis parkeren' lijkt misschien belangrijk om voor hen het tij te keren, maar er is ook hier vooral veel meer visie en regie nodig, bijvoorbeeld door samen met ondernemers te kijken wat nodig is en door samen te werken aan de oplossingen.

Dat de gemeente zelf moet zorgen voor de 'kwaliteit van de openbare buitenruimte' lijkt vanzelfsprekend en is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk dorp(scentrum). De werkelijkheid: stoepen en fietspaden zijn in slechte staat, straatmeubilair is nogal eens vies en kapot. Dit op peil brengen in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer zal miljoenen kosten. Hoeveel precies, dat kon het huidige college niet vertellen in antwoord op de recente vragen van uw lokale Groenlinksfractie, maar neemt u maar aan dat het om vele miljoenen gaat.

En dan hebben we het nog niet gehad over de slechte en onaantrekkelijke staat van het groen in de wijken en dorpen, en in de recreatieve gebieden. Of over het verdwijnen van vele bomen in onze gemeente.

Schiphol

Het achteroverleunen in het Schipholdossier van dit college van VVD, HAP, PvdA en D66 is opmerkelijk te noemen, inclusief de mooie voornemens die u nu in verkiezingstijd kunt lezen. Laat u niets wijsmaken: alleen GroenLinks heeft tot zeer recent aandacht gevraagd voor de overlast van de luchthaven. Vrijwel alle andere partijen zwegen erover, tot voor kort. De VVD maakte het helemaal bont door opmerkingen over geluidhinder en nachtvluchten, zorgen over de luchtkwaliteit en klimaataspecten en de veiligheid weg te zetten als gezeur en 'dan moet je maar verhuizen'.

Is GroenLinks dan tegen vliegen? Heeft GroenLinks geen oog voor de werkgelegenheid? Het antwoord: nee, wij zijn niet tegen vliegen en ja, wij gunnen iedereen een baan. Maar het kan niet zo zijn dat een bedrijf zo verschrikkelijk veel overlast geeft en dat dit onbesproken blijft in de gemeenteraad. Erger nog: dat er een wethouder is die op eigen houtje via de landelijke media, zonder daar ooit met uw volksvertegenwoordiging over gesproken te hebben, zich uitspreekt voor groei van de luchthaven. Los van de inhoud gaat hier iets heel fundamenteels mis, en dat gaat over de vraag wie er in onze gemeente eigenlijk de baas is. Het college of de gemeenteraad, u dus?

Bestuurscultuur: haaks op participatie en de Omgevingswet

De bestuurscultuur in Haarlemmermeer baart GroenLinks grote zorgen. Participatietrajecten verlopen moeizaam, en vaak blijven de participanten teleurgesteld achter. Soms om begrijpelijke redenen maar helaas ook nogal eens door de 'tone of voice' die een aantal wethouders hier tegen onze inwoners aan meent te kunnen slaan. Het gebrek aan informatie. Of door het simpelweg wegkijken van het huidige college, zoals in het dossier van het transformatorstation bij Rijsenhout. Wist u dat het participatietraject rond de komst van het transformatorstation een pilot was van het ministerie in het kader van de nieuwe Omgevingswet? Aan de gemeente Haarlemmermeer was hier een coördinerende rol toebedacht. De inwoners van Rijsenhout hebben daarvan niets gemerkt, voelden zich terecht in de steek gelaten. Hierin heeft de gemeenteraad gelukkig een goede rol gespeeld, maar wat een bestuurlijke afgang. Tenenkrommend vind ik deze voorbeelden.

De gemeenteraad werkt zich wekelijks door 15 tot 25 cm papier. Aan vlijt geen gebrek. Vervelend alleen dat mij nogal eens het gevoel bekruipt als een Sherlock Holmes door de stukken te moeten gaan op zoek naar vage of (afwezige) cruciale informatie.

De verplaatsing van het honkbalstadion is daarvan het meest bekende voorbeeld en leverde een raadsonderzoek met fikse aanbevelingen op. Initiatief voor de motie voor dit onderzoek kwam van ondergetekende. Zoek eens op 'Het spel en de spelregels', voor de aanbevelingen en ook voor een indruk van de bestuurscultuur. Ook was er een raadsenquête nodig om alle feiten boven water te krijgen. Er zijn nadien heel veel stappen gezet binnen de ambtelijke organisatie om zaken te verbeteren, en daar ben ik zeer tevreden over.

Nu moet er nog iets gebeuren in het krachtenveld tussen college en raad. De informatievoorziening van het college aan de raad moet altijd tijdig, volledig en transparant zijn. Is dit nu dan niet het geval? Nee, ik ben ervan overtuigd van niet. En de gemeenteraad moet echt veel beter tegenspel bieden dan nu het geval is. Ook de coalitiepartijen en de partijen die graag de volgende keer mee willen 'regeren'. ‘Hangmatpolitiek’ is onacceptabel. Echt dualisme dus. Niet om 'vervelend te doen' maar omdat dat de taak is van de gemeenteraad.

Tot slot

Donderdag 15 november heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan van de nieuwe wijk Schuilhoeve, een wijk op 800 meter van één van de banen van Schiphol. Een wijk waarin een grondgeluidniveau wordt geaccepteerd dat 5dB hoger ligt dan in het convenant dat tien jaar geleden voor Hoofddorp Noord is afgesproken. Afspraken die overigens nog altijd niet zijn nagekomen. Even ter informatie: 5 dB is ongeveer vier keer zoveel grondgeluid. Hiervoor zal de gemeente haar eigen normen oprekken, zodat dit 'juridisch haalbaar' is. Ook hier is het uw lokale partij GroenLinks Haarlemmermeer die (twee keer!) vragen stelt. Het overgrote deel van de raad stak ter instemming de handen in de lucht, vast ook ingegeven door de nobele wens om de schuld van 700 miljoen van onze gemeente aan te zuiveren. Goed idee, maar dit mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de gezondheid van (toekomstige) inwoners. Ook niet als ze er zelf voor tekenen. Wij stemden tegen.

Dus

Het moet anders en het kan anders. #tijdvoorverandering
Stem woensdag 21 november lijst7. Stem GroenLinks’