Toezeggingen van college tijdens begrotingsdebat

430 miljoen....

Dat is het bedrag waar het donderdagavond over ging. Toen besprak de gemeenteraad van Haarlemmermeer de begroting voor komend jaar. Aan het einde van het debat (dat van 17 uur tot 23 uur duurde) is de begroting unaniem aangenomen. Een bijzondere begroting omdat het de laatste is van de huidige gemeente Haarlemmermeer: op 1 januari 2019 gaat onze gemeente samen met de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude.

Namens de fractie van GroenLinks Haarlemmermeer mocht ik dit avondvullende debat doen. Natuurlijk na een grondige voorbereiding door onze hele fractie.

We stelden een paar weken geleden al veel 'technische vragen' over de begroting. En we hadden veel inhoudelijke vragen en opmerkingen bij de begroting. Die laatste kwamen donderdag aan bod. Bijvoorbeeld over de begeleiding van statushouders: gaat de gemeente dat ook na 2018 nog bekostigen? Hoe zit t met het toezicht en de handhaving op al het zwerfafval? Groen, bomen en groenonderhoud: een bron van veel klachten. Er moeten bomen bij, we willen graag groenbudgetten naar de wijken, toezicht op 'derden' die in onze polder werkzaamheden verrichten zodat groen en bomen ook terugkomen of gespaard blijven. Toezicht ook op 'derden' die in onze polder iets willen neerzetten, of bouwen of ondernemen zodat de belangen van onze inwoners echt worden geborgd. We hebben vragen over Schiphol, over mantelzorgers, over maatregelen om te voorkomen dat we nog meer dan nu last krijgen van natte voeten. En waar in de begroting vinden we het VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking terug? Hoe gaat t met de zogenaamde banenafspraak waardoor ook de gemeente mensen met een beperking moet aannemen maar daarin ver achterloopt?

We deden een voorstel om op alle posten, behalve t sociaal domein, een procent te bezuinigen. We stelden voor om de 3 miljoen die daarmee 'vrijgespeeld' werd te gebruiken voor de versterking van de positie van mensen die sociaalmaatschappelijk minder goed mee kunnen doen in de samenleving (volwassenen in armoede, mantelzorgers, mensen met een beperking, en anderen). Een ander deel van dat geld zouden we willen besteden aan groen, bomen, onderhoud en een groenbudget voor de wijken en dorpen. De rest zou wat ons betreft gaan naar watermaatregelen. Hier ging niemand van de raad in mee helaas.

Over alle zaken is goed gesproken. We kregen toelichting op al onze zorgenpunten en een aantal toezeggingen van het college. Bijvoorbeeld dat we binnenkort een brief krijgen als raad over Schiphol. Dat er toezicht blijft op t zwerfafval, al wordt dat nu anders geregeld. De gemeenteraad ondersteunde onze verzoeken om binnenkort te spreken mantelzorgers en Schiphol.

Dat alles overwegende heeft ook onze fractie met de begroting ingestemd.

Deze begroting is (uiteraard) niet een begroting zoals onze fractie hem zou opstellen. Dat is de politieke werkelijkheid: wij zitten niet in de coalitie. Natuurlijk hopen we daar na de volgende verkiezingen wel in te komen. En dan hopen we met onze idealen op t gebied van duurzaam, groen, solidair en waterproof de hieropvolgende begrotingen in te kleuren: groen en rood!