idschildje

Valentijnsactie: GroenLinks deelt wensbomen uit

Net als voorgaande jaren besteedt de fractie van GroenLinks Haarlemmermeer aandacht aan Valentijnsdag. Dit jaar heeft de fractie symbolisch een wensboom gegeven aan drie organisaties in onze polder. Bij elke fruitboom hoort een wens van de fractie, waarbij begrippen als verbinding, leefbaarheid en saamhorigheid centraal staan. De wensbomen komen van FruitYourWorld, een Haarlemmermeers initiatief met landelijke uitstraling. De bomen zullen worden geplaatst bij kinderboerderij De Boerenzwaluw in Hoofddorp.

De eerste wensboom is voor kinderboerderij De Boerenzwaluw zelf. De werkzaamheden in de kinderboerderij worden uitgevoerd door cliƫnten met een verstandelijke beperking van Ons Tweede Thuis. Op deze fijne plek in Hoofddorp Centraal ontmoeten mensen met een beperking en mensen zonder een beperking elkaar op een vanzelfsprekende manier. De wens van de fractie is dat dit soort ontmoetingen in onze lokale samenleving de normaalste zaak van de wereld worden. Dat het bouwen aan een inclusieve samenleving meer dan nu een gedeelde ambitie wordt van inwoners, gemeente, organisaties en bedrijfsleven.

De tweede wensboom is voor de burgemeesters van Haarlemmerliede c.a. en Haarlemmermeer. Als alles volgens plan verloopt vormen beide gemeenten vanaf 1 januari 2019 een nieuwe gemeente. GroenLinks spreekt de wens uit dat de nieuwe gemeente een echte groene gemeente zal worden. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat. Groen is van groot belang als het gaat om (het beperken van de effecten van) klimaatverandering. En groen is goed voor het welbevinden van mensen. Speciaal vraagt GroenLinks aandacht voor bomen. Bomen waarvan er in de afgelopen jaren wel erg veel van zijn verdwenen in onze gemeente, soms door natuurgeweld, maar vaker door menselijk ingrijpen. Herplanten van bomen gebeurt veel te weinig.

De derde wensboom wordt symbolisch overhandigd aan Schiphol. Schiphol is van groot belang voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Veel mensen danken direct of indirect hun baan aan de aanwezigheid van dit grote bedrijf dat onze polder letterlijk verbindt met de hele wereld! Tegelijkertijd heeft de aanwezigheid van de luchthaven ook ongewenste effecten op de leefbaarheid in onze polder. Het aantal vluchten op Schiphol neemt sneller toe dan verwacht. Bovendien roepen luchtvaartmaatschappijen op om het Aldersakkoord over de groei van Schiphol op te breken. De derde wensboom staat dan ook symbool voor de oproep van GroenLinks aan Schiphol om oog te hebben voor de leefbaarheid in onze polder en daar zeer zorgvuldig mee om te gaan.