Aanvankelijk verkoop-, marketing- en managementfuncties gehad totdat ik op 36-jarige leeftijd ondernemer werd. Ontwerp, verkoop en onderhoud van meet- en regelsystemen voor industrie was ons domein.

Steeds heb ik getracht te bewijzen dat je uitstekend ondernemer èn Groen èn Links kunt zijn, ook al verbaasde dat vele collega-ondernemers.

Nu ik meer tijd heb vind ik het belangrijk ook zelf bij te dragen aan de verwezenlijking van mijn maatschappelijke idealen. Mijn bijzondere aandacht heeft het aspect Groen, zowel de groene natuur – wij zijn natuurgenieters, vogelaars en plantenzoekers – als de groene wereld/economie/maatschappij. Ook de ongelijkheid – het grote verschil tussen arm en rijk – moet aangepakt worden. Je hoeft Piketty, de Franse wetenschapper die twee standaardwerken over dit onderwerp schreef, maar te lezen en je moet er wel van overtuigd zijn dat drastische maatregelen nodig zijn om dit grondig te veranderen.

In 1970 zijn mijn vrouw en ik in Zwanenburg komen wonen; daarna in 1986 naar Halfweg verhuisd en in 2019 door de gemeentelijke fusie automatisch weer in de Haarlemmermeer komen wonen waar ik nu bestuurslid en campagneleider ben.