In Arnhem heb ik de opleiding voor maatschappelijk werker gevolgd. In die periode ben ik lid geworden van de PPR. Ik behoorde daar tot de actieve leden.

In 1977 ben ik bij wat nu heet de Jeugdzorg in Haarlem gaan werken. Eerst als voogd en gezinsvoogd. Later ben ik overgestapt naar pleegzorg. Ik begeleidde en selecteerde pleeggezinnen en daar wonende pleegkinderen. Sinds 2013 ben ik met pensioen.

Sinds 1988 woon ik met mijn vrouw en twee kinderen in Halfweg in de toenmalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Van 2009 tot 2014 ben ik voorzitter geweest van de WMO raad van de gemeente H en S. Gezien mijn achtergrond heb ik veel belangstelling voor en ervaring met alles wat met zorg te maken heeft en hoe dat in de praktijk wel en ook geregeld niet werkt. Gezien de handicaps van mijn zoon heb ik ook met hem ervaring met de zorg opgedaan.

Van 2014 t/m 2018 was ik gemeenteraadslid voor GroenLinks. Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer zijn per 2019 gefuseerd. Ik was en ben daar blij mee; GroenLinks H en S had dat bij de verkiezingen in 2014 aan de kiezers beloofd en heeft die belofte gestand gedaan.