De gemeentelijke politiek heeft me altijd al geboeid vanwege een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben dan ook lang op zoek geweest naar een manier om mijn eigen stem daar meer in te laten horen. In coronatijd ben ik lid geworden bij GroenLinks en heb me met andere nieuwe leden meteen ingezet om de thema’s naar voren te brengen die de jongere inwoners in Haarlemmermeer belangrijk vinden. Ik voel me, kortom, thuis bij de partij en waar zij zich lokaal voor inzet.

Als raadslid wil ik mij graag inzetten op gelijke kansen, in de breedste zin van het woord. Je dient ongelijk in mensen te investeren om gelijke kansen te creëren, en op een hele hoop vlakken: zorg, werk en inkomen, vluchtelingenintegratie en onderwijs, maar denk ook bijvoorbeeld aan toegang tot sport en cultuur, klimaat, wonen, of welzijn.

Ik heb geschiedenis in Leiden gestudeerd, waar mijn focus lag op politieke staat- en natievorming in relatie tot minderheidsbewegingen, zoals de eerste feministische golf, en de burgerrechtenbeweging van Martin Luther King. Allemaal bewegingen waar we nu met trots aan terug denken, maar die best schuurden met de toenmalige status quo. Ik ben niet bang om die ongemakkelijkheid op te zoeken, om uiteindelijk tot een eerlijkere oplossing te komen.

Zeker nu ik moeder ben geworden, is voor mij het gevoel om de toekomst te verbeteren, hoe klein ook, nóg urgenter geworden. Haarlemmermeer kan op zoveel vlakken meer doen om gelijke kansen te bieden voor iedereen. Er zijn genoeg voorbeelden om creatief te kijken naar dossiers en ze te verbinden om tot oplossingen te komen. Dat vergt een frisse en realistische ideologie, die ik in huis heb. Het lijkt me een eer om deze polder groener, eerlijker en medemenselijker te maken en daarom ben ik ook heel trots op mijn plek 5 op de lijst!