Door acties van de dorpsraad, waar ik rond mijn 18de in actief werd kwamen er lantaarns, trottoirs (via de actie “Stoep voor Zwaanshoek”) een telefooncel en andere voorzieningen. Als lid van de dorpsraad, en de Vereniging tot behoud van het Open karakter van de Meerlanden en mede-oprichter van PPR Haarlemmermeer werd ik steeds meer actief in de gemeentepolitiek.

In 1978 werd ik op 26 jarige leeftijd het verreweg jongste gemeenteraadslid in de PvdA-PPR fractie (8+2 zetels). In datzelfde jaar lijsttreker van de PPR en fractievoorzitter. Daarna nog een aantal jaren fractievoorzitter van achtereenvolgens PPR/PSP, Progressief Haarlemmermeer (PPR/CPN/EVP) en GroenLinks tot ik in 1999 werd gekozen in Provinciale Staten van Noord-Holland. Verkeersveiligheid (Haarlemmermeer was de meest verkeersonveilige gemeente van Nederland) natuur en milieu met grenzen aan de groei van Schiphol, betaalbare woningen in mooie en diverse wijken, participatie en armoedebestrijding waren voor mij belangrijke speerpunten.

Ook landelijk en regionaal was ik actief in PPR en GroenLinks, zoals in de partijraad en het Regionaal Orgaan Amsterdam.

Ik combineerde dit met het begeleiden van levensbeschouwelijke vorming op katholieke en oecumenische basisscholen in Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer en later met het realiseren van levensbeschouwelijke boekwinkel “Het Kruispunt” in Hoofddorp.

Na 25 jaar volksvertegenwoordiger werd ik in 2002 pastor in de parochie van de Heilige Joannes de Doper in Hoofddorp, hetgeen ik combineerde met pastor diaconie in heel Haarlemmermeer en het bestuur van de Vereniging Pastoraal Werkenden in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Opkomen voor mensen in moeilijke omstandigheden en een leefbare aarde is voor mij een rode en tevens groene draad. Nu na mijn pensionering wil ik daar invulling aan geven via het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer, noodfonds vluchtelingen, energiebank, Raad van kerken Hoofddorp en het organiseren van gesprekken rond actuele thema’s, bijvoorbeeld via samen praten over een gelezen boek.

Met mede-bestuursleden, in goed overleg met de fractie, hoop ik bij te dragen aan een bloeiende afdeling GroenLinks Haarlemmermeer, als onderdeel van de landelijke beweging. Dit in goede samenwerking met bondgenoten in en om onze gemeente.

Want wie weet komt er ooit nog weer eens een goede progressieve samenwerking, zoals bij de eerste verkiezingscampagne in Haarlemmermeer, waar ik vol enthousiasme aan mee deed: De progressieve drie, die samen met Keerpunt 1972 de verkiezingen in gingen, wat leidde tot het kabinet Den Uyl. Onder meer met een boot door de ringvaart, deden we alle dorpskernen aan.

Daarnaast hoop ik nog veel te kunnen genieten met mijn partner Ineke, van onze 3 kinderen en hun gezinnen, met inmiddels 5 kleinkinderen.

Ik woon in Sparresholm in de mooie groene Hoofddorpse wijk Bornholm.

Contact:
E-mail