Mijn naam is Maaike Ballieux, en ik ben sinds 2014 raadslid voor GroenLinks. Ik ben voor onze fractiewoordvoerder voor het sociale domein, met daarin de portefeuilles Zorg en Welzijn, Jeugd en Onderwijs, en Werk en Inkomen. Daarnaast ben ik woordvoerder Schiphol en woordvoerder financiën. Ook zit ik als raadslid in de auditcommissie van de gemeente Haarlemmermeer.

Ik ben in 1966 in Groningen geboren, en ben daarna in Emmen opgegroeid. Daarna ben ik in Wageningen gaan studeren, en vervolgens gepromoveerd in Amsterdam. Daarna heb ik met veel plezier lesgegeven als biologiedocent.

Sinds 2000 woon ik met man en (inmiddels grote) kinderen in Hoofddorp. We zijn hier komen wonen toen onze oudste een lastige vorm van epilepsie bleek te hebben en daarom naar De Waterlelie ging, een school voor kinderen met epilepsie, op de Cruquiushoeve.

De zorg voor onze zoon heeft jarenlang veel aandacht gevraagd én natuurlijk gekregen. Ik ben er trots op dat hij en zijn twee zusjes zijn uitgegroeid tot jongvolwassen mensen die positief in het leven staan en ieder op hun eigen niveau gebruik maken van hun talenten. De situatie rond onze zoon heeft mij uiteraard zeer geraakt en ook gevormd: ik heb er veel van geleerd.

Voor ik raadslid werd was ik al jarenlang betrokken bij de gemeente als lid van de WMO-raad en als voorzitter van de cliëntenraad sociale zaken van de gemeente. Meedenken en meepraten over het gemeentelijke beleid doe ik dus al heel lang. Ik ben ervan overtuigd dat het heel belangrijk is de kennis en ervaringen van inwoners mee te nemen in het beleid en in de evaluatie ervan. Alleen dan komen er antwoorden op vragen die er voor inwoners echt toe doen.

In de afgelopen vijf jaar heb ik ervaren dat je als gemeenteraadslid écht een verschil kunt maken. Zo heb ik namens GroenLinks veel onderwerpen in de gemeenteraad met succes aan de orde gesteld. Denk aan het armoedebeleid, de ondersteuning aan mantelzorgers, wonen als er ook zorg nodig is, het behoud van de speel-o-theek, het raadsonderzoek naar de gang van zaken rond de verplaatsing van het honkbalstadion, het financiële beleid van de gemeente, en het behoud van de sociale werkplaats (AMgroep, nu AMmatch).

Het is mij op het lijf geschreven om signalen uit de samenleving op te pikken, ik heb een groot netwerk en stap makkelijk op mensen en organisaties af. Omgekeerd weten mensen mij goed te vinden. Ik vind het heel belangrijk om daarbij ook aandacht te geven aan inwoners die niet zo gemakkelijk hun weg weten te vinden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad is er voor alle inwoners.

Ik sta voor degelijkheid, voor transparantie en voor ‘samen’. Ik vind het als raadslid erg belangrijk dat de besluitvorming zorgvuldig gebeurt, dat de gemeentefinanciën op orde zijn en dat de gemeente als dienstbaar, transparant en toegankelijk wordt ervaren. En wat betreft ‘samen’: de samenleving maken we met elkaar: inwoners, organisaties en bedrijven. We worden steeds meer een ‘netwerksamenleving’, een verandering die noodzakelijk is nu de landelijke overheid meer en meer taken terug legt bij de gemeenten en haar inwoners. De gemeente moet zich daarom meer opstellen als netwerkpartner, en dat vraagt een cultuurverandering.

Ik kijk er naar uit om in de komende jaren als fractievoorzitter van GroenLinks Haarlemmermeer te zorgen dat ons groene, linkse, sociale en progressieve geluid goed wordt gehoord!

  • Bestuurszaken
  • Dienstverlening Inwoners, Doelgroepenbeleid en Emancipatie
  • Energietransitie (en duurzaamheid, circulaire economie)
  • Luchthavenzaken
  • Ruimtelijke Ordening / Omgevingswet
  • Volksgezondheid & Welzijn
  • Werk & Inkomen (sociale zaken), Arbeidsmarktbeleid
  • Project: Badhoevedorp
  • Project: Centrumontwikkeling Hoofddorp (ex Huis van HLMR)

Neem contact met me op via: