Peter Boerman, geboren in 1969, in het pittoreske Geldrop, onder de rook van Eindhoven, en daar ook tot mijn achttiende een gelukkige jeugd gehad. Gestudeerd in Eindhoven, Tilburg en Amsterdam: communicatie, economie en politicologie. In dat laatste afgestudeerd. 

Via een dienstweigerplek (ik was er een van de laatste lichting dienstplichtigen) de journalistiek ingerold en daar al ruim jaar met veel tevredenheid in verbleven, laatstelijk bij Management Team als eindredacteur. Vader van Joost (2002), Suus (2004) en Elin (2009). 

Als 28-jarig broekie kwam ik in 1998 in de gemeenteraad, eerst vooral verwonderd over die wonderlijke wereld waar ik nu weer in terecht was gekomen, later steeds zelfverzekerder en eigenwijzer. Maar wel steeds met die GroenLinkse idealen voor ogen: de inrichting van een duurzame samenleving voor ons en de generaties na ons, met respect voor iedere medemens en ieder mede-levend wezen, rechtvaardig, solidair en democratisch. 

Van 2006 tot 2010 was ik fractievoorzitter met onder meer zaken als milieu, verkeer, financiën, openbare orde en veiligheid in mijn portefeuille. Na 2010 werd ik bestuurslid, om wat meer achter te schermen verder te bouwen aan GroenLinks als optimistische ideeënpartij, die uitgaat van het goede in de mens en halsstarrig probeert de wereld stapje voor stapje mooier te maken. Te beginnen in de gemeente Haarlemmermeer.

  • Agrarische zaken
  • Bedrijven en Kantorenterreinen
  • Economie en Innovatie
  • Economie & Ondernemerschap
  • Financiën en Grondzaken (en deelnemingen)
  • Organisatie en Bedrijfsvoering
  • Sport
  • (Maatschappelijke) Vastgoed
  • Project: Bauhaus
  • Project: Huis van HLMR

Neem contact met me op via: