De ‘skyline’ van Hoofddorp met zielloze kantoorpanden nodigt ook al niet echt uit tot een bezoek. En dan te bedenken dat de gemeente Haarlemmermeer zoveel te bieden heeft. Als ik mensen van buiten de polder uitdaag om een rondje Ringvaart te doen, vallen de meeste van die vooroordelen weg…

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar 170 jaar geleden was dit een ruige binnenzee. De mensen van destijds hebben reuzenarbeid verricht door een ringvaart te graven, de polder droog te malen en het drassige moeras dat overbleef in cultuur te brengen. Asymmetrische contouren in het recht-toe-recht-aan landschap, zoals het voormalige eiland Abbenes en het Spieringer-schiereiland met Eendenkooi Stokman bij Vijfhuizen, vormen stille getuigen van de voorgeschiedenis en met de Geniedijk hebben we een deel van de Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed) binnen onze gemeentegrenzen. Met de uitbreiding van het gebied van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben we hier nog eens een prachtig gebied cultuurlandschap met dijkjes, polders en sluisjes bijgekregen.

Toen ik begin deze eeuw politiek bewust werd, begon ik de noodzaak in te zien van een brede progressieve beweging waarin alle vooruitstrevende krachten verenigd zijn. Ik heb mooie herinneringen aan platform Keer het Tij, dat in die tijd gezamenlijk met organisaties zoals de milieubeweging, de vakbonden, vluchtelingenwerk en progressieve politieke partijen de handen inéén sloeg tegen het destructieve beleid van de toenmalige regering.

Afgelopen tijd ervaar ik dat veel mensen gedemotiveerd zijn geraakt en zijn afgehaakt. Na veertig jaar neoliberalisme heeft bij veel mensen het idee tussen de oren wortel geschoten, dat een alternatief onmogelijk is geworden. Ondertussen worden de krankzinnige uitwassen steeds zichtbaarder: arbeid wordt relatief hoog belast, terwijl kapitaal (bijvoorbeeld uit vastgoed) en extreme vervuiling (kerosine) buiten schot blijven. Basisbehoeftes zoals huisvesting en bestaanszekerheid lijken tegenwoordig een luxe te zijn geworden en niet vanzelfsprekendheden zoals ze in onze grondrechten zijn vastgelegd. Zorgmedewerkers moeten iedere minuut dat zij kwalitatieve aandacht aan hun patiënten willen besteden verantwoorden aan de zorgverzekeraar en als iemand psychisch doordraait kunnen ze nergens naartoe omdat de 24 uurs opvang is wegbezuinigd. En zo kan ik nog wel even doorgaan…

Eén van de meest cynische voorbeelden van het kortzichtige beleid is dat ze het klimaatprobleem proberen te adresseren door CO2 onder de grond weg te stoppen, in plaats van het probleem bij de wortel aan te pakken. Laat de generaties na ons dat probleem maar oplossen, lijkt de gedachte. Na ons de zondvloed!

Met al deze punten in het achterhoofd geloof ik erg dat er juist nu behoefte is aan een brede vooruitstrevende partij, links van de sociaaldemocratie, die alle progressieve krachten kan verenigen. Niet alleen om te agiteren, maar zeker ook om alternatieven te formuleren om een stip aan de horizon te kunnen voorstellen om zo samen met alle betrokken en afgehaakte mensen concrete stappen te zetten voor een betere wereld. Laten we hier eens mee beginnen in onze gemeente. Daarom ga ik me de komende tijd met veel ambitie inzetten als secretaris van GroenLinks Haarlemmermeer.