Dit maakt dat ik heb besloten om mijn functie als voorzitten van GroenLinks Haarlemmermeer neer te leggen. De reden dat ik dat op dit moment doe is omdat de afdeling voor een belangrijk jaar staat. Allereerst zijn er in het voorjaar de tweede kamer verkiezingen. En daarnaast starten de voorbereidingen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen die in 2021 plaats zullen vinden. Beide processen zijn, in mijn ogen, dermate belangrijk dat het niet handig is om tijdens dat proces een wisseling van de wacht te hebben.

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier de rol van voorzitten vervult. Ik hoop dat ik met me bescheiden inzet een bijdrage heb kunnen leveren aan het uitdragen van onze gedeelde idealen en aan de ontwikkeling van onze afdeling. Mijn laatste dag zal uiterlijk 31december zijn en het bestuur zal uit hun midden een nieuwe voorzitter kiezen.

Wel wil ik direct van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om mijn plek in het bestuur in te vullen. De wens is om het bestuur te versterken met een enthousiast bestuurslid die mee kan helpen om activiteiten te ontplooien en mee te denken en werken aan de toekomst van onze beweging. Heeft u interesse om hier eens over door te praten, neem even contact op met mij (stephan.elst@gmail.com) of met Leo Mesman (mesmanleo51@gmail.com ).

Als laatste wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. De fractie voor hun tomeloze inzet om onze idealen op de politieke agenda te krijgen en de fijne samenwerking met mij en bestuur. Mijn mede bestuursleden voor hun bijdrage in het opbouwen van de afdeling en het openstaan voor allerlei nieuwe ideeën. En u voor de steun en participatie in onze activiteiten en het ondersteunen van onze idealen.