Piet Schouten

Bomen in Haarlemmermeer

GroenLinksers worden wel eens weggezet als bomenknuffelaars. Nu ben ik niet zo'n bomenknuffelaar maar ik vind bomen wel erg mooi, nodig en nuttig. In Haarlemmermeer zijn vorig jaar voor meer dan 1000 bomen kapvergunningen aangevraagd. In Badhoevedorp voor de realisatie van het nieuwe park Quatre Bras al zo'n 600! De Boswet en zijn vervanger de Wet Natuurbescherming zegt dat in principe elke gekapte boom moet worden vervangen of herplant.

In onze gemeente staan zo’n 92.000 bomen. Dat zijn er nogal wat. Het is dus zaak om hier goed voor te zorgen. Openbaar groen en bomen dragen bij tot een prettige, mooie en gezonde leefomgeving, het verhoogt de waarde van het onroerend goed en het geeft de gemeente een mooi, gezond en respectabel aanzien. Kortom, ons bomenareaal heeft een economische waarde voor onze gemeente. Deze economische waarde wordt geschat op 828 miljoen!

GroenLinks wil wel eens weten hoe het nu zit met dat herplanten en heeft de volgende vragen gesteld aan het College van B&W:

  1. Voor hoeveel bomen zijn in 2016 kapvergunningen aangevraagd en hoeveel zijn er inderdaad verleend?
  2. Hoeveel bomen zijn er in 2016 door de gemeente gerooid zonder dat daar een vergunning voor nodig was?
  3. Hoeveel van de bij vraag 1 en 2 genoemde bomen zijn in 2016 teruggeplaatst en/of op dezelfde plaats vervangen?
  4. Hoeveel bomen zijn er in 2016 in de Bomenbank* terecht gekomen?
  5. Hoeveel bomen staan er op dit moment in de Bomenbank* en wanneer en waar worden deze terug geplaatst?

 

* Bomen die om wat voor reden moeten wijken voor bijvoorbeeld een bouwproject, kunnen naar een virtuele bomenbank verhuizen, om later op een andere plek opnieuw te worden geplant.