Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de hele samenleving. Alleen tot het gemeentebestuur van Haarlemmermeer lijkt dat maar moeilijk door te dringen. Qua duurzaamheidsscore behoort Haarlemmermeer tot de kleine minderheid van Nederland waar de situatie vorig jaar is verslechterd. Terwijl vrijwel alle gemeentes er qua duurzaamheid op vooruit gingen, bleef Haarlemmermeer – letterlijk – een rode vlek op de kaart.

“ Duurzaamheid mag niet langer het ondergeschoven kindje zijn dat het al zo lang is in Haarlemmermeer, het wordt tijd voor een echt groene en duurzame koers. ”

En als we iets verder inzoomen, zagen we bijvoorbeeld eerder dit jaar de Groene Stad Challenge in Nederland. Het goede nieuws: Hoofddorp is hier niet de allerlaatste van de 48 gerangschikte steden. Hoofddorp is namelijk... nummer 47. Nummer 48 is... Nieuw Vennep. Ook de rest van de kernen in Haarlemmermeer scoort in deze Challenge doorgaans bij de slechtste van de rest.

Klimaat: het gaat alleen maar slechter

Op het gebied van klimaat toont Haarlemmermeer zich bepaald geen lichtend voorbeeld. Terwijl de grootste CO2-uitstoter van het land binnen de gemeentegrenzen ligt, toont de gemeente nauwelijks ambitie om deze uitstoot aan te pakken. Sterker nog: uit de recente Monitor Energietransitie blijkt dat het totale energiegebruik in Haarlemmermeer sinds 2016 alleen maar is gestegen. Ook de CO2-uitstoot is alleen maar verder gestegen, terwijl toch echt het doel zou moeten zijn zo snel mogelijk CO2-neutraal te worden, willen we al te rampzalige gevolgen van de klimaatverandering nog kunnen voorkomen. Sinds 2016 bespaarden woningen (licht) op hun energie, maar het aantal bedrijven met grootverbruik steeg juist – en dus het totale verbruik, zonder dat daar veel nieuwe duurzame energie tegenover stond.

Voor GroenLinks is nu echt de maat vol. Dit soort voorbeelden horen we echt te veel. Duurzaamheid mag niet langer het ondergeschoven kindje zijn dat het al zo lang is in Haarlemmermeer, het wordt tijd voor een echt groene en duurzame koers. Waar energiebesparing centraal staat, en duurzame opwek, net als een groene leefomgeving. Zeker nu ook rondom energie de spanningen in de wereld steeds verder oplopen, wordt het ook tijd dat Haarlemmermeer zijn steentje bijdraagt. Of liever gezegd: zijn boompje. Ook wat dat betreft zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart misschien wel belangrijker dan ooit.

Infographic: PON & Telos

Stempotloden

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Duurzamer. Democratischer. Socialer. Gezonder. Met meer kans op een woning. GroenLinks Haarlemmermeer ziet voor de gemeente Haarlemmermeer volop kansen, en presenteert in het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode ruim 250 concrete actiepunten om die kansen te benutten