Fietsen in de polder?

In tijden van corona, en zeker met het heerlijke voorjaarsweer van de afgelopen periode, gaan Haarlemmermeerders misschien nog wel vaker dan anders een frisse neus halen op de fiets. Tijdens die tochtjes stuitten wij op een aantal afgesloten fietspaden.

Wie uit Hoofddorp richting Vijfhuizen fietst over de Geniedijk kan vlak voor de fietsbrug over de N205 aan de rechterkant de dijk af en komt dan in het recreatiegebied Plesmanhoek op het J.D. Collins III pad. Dit pad loopt langs de N205, maar het pad is helaas afgesloten door een hek met een bord: Let op! Chemisch afval, verboden toegang.

Op 4 november 2019 is er inderdaad melding gedaan van een gedumpte container met ‘mogelijk chemisch afval’. Enkele weken daarvoor, op 19 oktober 2019, waren op dezelfde locatie ook meerdere vaten aangetroffen.

Het is niet bekend of er inderdaad chemisch afval is gevonden, wat voor soort afval het was, en wat er verder is gebeurd na de melding. Wie een ‘melding openbare ruimte’ doet via de website van de gemeente, zou die melding moeten kunnen volgen op een kaart. Die kaart is jammer genoeg niet beschikbaar, zonder dat duidelijk is waarom en wanneer we die weer wel kunnen bekijken.

De melding is in elk geval al ruim een half jaar geleden, zou het fietspad niet weer opengesteld mogen worden?

Er is nog een fietspad afgesloten, namelijk het Langepad, dat door de IJtocht langs de N205 loopt. Ter hoogte van Beinsdorp staan in beide richtingen hekken waar het fietspad de Venneperweg kruist. Die hekken zijn gelukkig passeerbaar, want als je het fietspad aan de noord- of zuidkant ingaat is niet aangegeven dat het verderop afgesloten is.

Volgens een informatiebord op die hekken is het fietspad afgesloten omdat er meldingen waren dat het onveilig was. Het klopt dat het kronkelende pad het aanzien heeft van een slechts gedeeltelijk verhard natuurpad. Wat GroenLinks betreft is het niet nodig om het pad glad te asfalteren, een bord met de melding dat het een natuurpad betreft waar fietsen op eigen risico toegestaan is zou kunnen volstaan.

Hoe dan ook is ook dit fietspad al langere tijd afgesloten. Dat fietsen geen hoge prioriteit heeft voor Haarlemmermeers beleid weten we wel, maar waarom worden fietspaden die om de een of andere reden afgesloten moeten worden na afhandeling van het probleem niet weer opengesteld? We hebben hierover vragen gesteld aan het college en hopen er binnenkort weer lekker op uit te kunnen gaan!