Jaarlijks ontvangt een gemiddeld huishouden 1.720 reclamefolders. Dat is 34 kilo drukwerk per jaar per huishouden. Elke week ontvangt ieder huishouden gemiddeld 33 ongeadresseerde reclamefolders in de brievenbus.

Daarom moet de huidige nee/nee-sticker een Ja/Ja-sticker worden. In Haarlemmermeer kennen we de Nee/Nee en de Nee/Ja-sticker. Daar wordt nu de Ja-sticker ingevoerd om verspilling van papier en plastic door ongeadresseerd reclamemateriaal en huis-aan-huisbladen te voorkomen.

De Ja-sticker werkt precies het omgekeerde als de nee/nee-sticker die nu nog bij veel huishoudens op de brievenbus zit. Wanneer bewoners nog wel folders willen ontvangen, plakken zij een Ja/Ja-sticker op hun brievenbus. Huishoudens die geen folders meer willen ontvangen, hoeven geen sticker meer op de brievenbus te hebben. Zo worden niet alleen de deuren mooier maar belangrijker nog; besparen we per jaar vele duizenden kilo’s aan papier en plastic.

Is die besparing echt zo groot? Ja! Niet alleen voorkomen we duizenden kilo’s aan gerycled, of in het ergste geval verbrand, papier en plastic, de folders hoeven ook niet meer gedrukt en verspreid te worden. Dit levert niet alleen flinke winst op voor ons milieu, maar scheelt ook in de afvalverwerkingskosten.

Worden de ondernemers op deze manier niet benadeeld? Wij denken het niet. Sterker nog: deze maatregel ondersteunt de ondernemers misschien wel! Reclame werkt, dat is zeker. Ondanks dat meer en meer ondernemers overstappen van papieren reclame naar online reclame, werken folders en advertenties in kranten nog steeds. Ondernemers zouden hier anders niet voor blijven kiezen. De ondernemer zal bij invoering van de Ja-sticker nog steeds zijn folders kunnen blijven verspreiden, alleen aan een kleinere groep. Dit zijn echter wél de mensen die de folders ook daadwerkelijk lezen. Daarnaast zullen de kosten van het drukken en verspreiden van de folders voor de ondernemers aanzienlijk omlaag gaan en is er dus sprake van een veel efficiënter bereik.

Er zijn naast het plakken van een Ja/Ja-sticker ook andere manieren om uw folders te blijven ontvangen of lezen. U kunt folders bijvoorbeeld digitaal bekijken. U kunt ook zelf een folderpakket samenstellen. Dan kiest u zelf welke folders u ontvangt. De folders krijgt u dan thuisbezorgd.

Huis-aan-huisbladen of belangrijke informatie over uw buurt vallen niet onder ongeadresseerd reclamedrukwerk. Ook uitingen van vrijwilligersorganisaties en niet commerciële organisaties vallen niet onder ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Lees verder:

Het raadsvoorstel Invoering opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk (jasticker) 2021.0002294.

Onze motie Ja tegen de Ja-Ja Sticker van eerder dit jaar.