GroenLinks Haarlemmermeer heeft grote ambities voor Haarlemmermeer. De partij wil dat er in de gemeente voor iedereen een plek is om te wonen, te werken, op te groeien en volop te leven. Met gezonde lucht, en een duurzame toekomst en kansen voor iedereen. ‘We gaan in Haarlemmermeer hard aan de slag met het klimaat en de klimaatadaptatie en het oplossen van de woningnood’, aldus huidig fractievoorzitter en lijsttrekker Maaike Ballieux. ‘Er komt wat ons betreft een Haarlemmermeers Klimaatakkoord, waarbij solidariteit, lokaal eigenaarschap en samenwerking centraal staan. We werken aan een betrouwbare overheid, die opkomt voor de belangen van de inwoners. Een gemeente die zorgt voor wie dat nodig heeft en werkt vanuit vertrouwen. Samen met onze inwoners, organisaties en bedrijven bouwen we aan een gezonde, eerlijke gemeente, van en voor iedere Haarlemmermeerder.’

“ We zien nieuwe mogelijkheden. Want juist nu zijn er kansen om onze samenleving duurzaam te hervormen. ”
Maaike Ballieux

Opvallend onderdeel in het gepresenteerde programma is het ‘Deltaplan voor de arbeidsmarkt’. Door de coronacrisis is de economie in Haarlemmermeer onder druk komen te staan, maar GroenLinks ziet dit juist ook als kans voor de broodnodige vernieuwing. In de zorg, het onderwijs, en de bouw en voor de energietransitie zijn immers veel extra arbeidskrachten nodig. Zonder die extra werknemers komt de publieke sector in grote problemen. ‘De personeelstekorten vormen een groot maatschappelijk probleem, dat nog erger wordt door de woningnood: wie hier wil komen werken, kan hier zelden een betaalbare woning vinden’, aldus Ballieux. Vandaar dat de partij de komende jaren vol op beide onderdelen wil inzetten: enerzijds meer betaalbare woningen, bijvoorbeeld door beleggers te weren van de woningmarkt, en anderzijds door het makkelijker maken voor mensen om van het werk in de ene sector over te stappen naar een andere.’

‘De gemeente Haarlemmermeer staat voor ongekend grote maatschappelijke opgaven’, zegt Ballieux. ‘Tegelijkertijd zijn we ook optimistisch, we zien ook nieuwe mogelijkheden. Want juist nu zijn er ook kansen om onze samenleving duurzaam te hervormen. Om te kijken naar meer dan alleen economische belangen. Om in te zetten op welvaart voor iedereen, op eerlijk delen, solidariteit, groen, gezond en duurzaam. Om weer te gaan zorgen voor elkaar en voor de wereld van morgen. Er zijn volop kansen. Voor iedereen. Voor Haarlemmermeer.’

Weinig tijd?
Lees ons verkiezingsprogramma in het kort.