GroenLinks stelt vragen over PFOSverontreiniging op en rond Schiphol

GroenLinks stelt vragen over PFOSverontreiniging op en rond Schiphol

In juli 2008 vond er op Schiphol een incident plaats met een sprinklerinstallatie in een KLM-hangar, waarbij grond vervuild raakte met PFOS. In totaal 50.000 kubieke meter grond werd vervuild met 143 kilo PFOS. Dit was de eerste keer dat we in onze gemeente werden geconfronteerd met PFOS.

PFOS behoort tot groep van de Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen, PFAS. PFAS zijn giftige gefluoreerde koolwaterstoffen die niet afbreken en, in hoge concentraties, zeer schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens, dier en milieu. Andere bekende stoffen uit de PFASgroep zijn PFOA en GenX.
 
In de eerste helft van 2018 ontstond er in onze gemeente, met name in Rijsenhout, weer onrust rond PFOS (en PFOA). Aanleiding was dit keer het transport van vervuilde grond van Schiphol-Oost naar een terrein bij Aalsmeerderbrug.
 
Inmiddels is er een jaar verstreken en zijn er op het gebied van PFAS belangrijke ontwikkelingen geweest. Zo heeft de minister van I & W aangegeven dat het vanuit de zorgplicht vanuit het Rijk noodzakelijk is dat het Rijk de regie oppakt als het gaat om zeer zorgwekkende stoffen (ZZS-en): opkomende stoffen die nog niet (wettelijk) genormeerd zijn, waarvan de schadelijkheid nog niet (volledig) is vastgesteld. Het gaat daarbij ook om PFAS.

Uit de PFOS/PFOAkaart op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied blijkt dat er in en rond onze gemeente, en met name op en rond het terrein van luchthaven Schiphol metingen zijn gedaan in grond en grondwater. Daarbij zijn op verschillende locaties op het Schipholterrein hoge concentraties PFOS aangetroffen.
 
GroenLinks stelde hierover vragen aan het college. We houden u op de hoogte!

Meer lezen:

Meer links in het document met schriftelijke vragen (download hieronder)