Haarlemmermeer sluit zich aan bij Coalition of the Willing

Donderdag 14 mei heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer op initiatief van een groot aantal fracties, waaronder GroenLinks Haarlemmermeer, besloten zich aan te sluiten bij de Nederlandse gemeenten die zich inzetten om in ons land 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. De kinderen verblijven nu nog onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen in Griekenland.

De ‘Coalition of the Willing’ bestaat uit gemeenten in Europa die 2500 kinderen wil opvangen en een veilig thuis wil bieden. Vluchtelingenwerk Nederland legt het als volgt uit op haar website: ‘In oktober 2019 heeft de Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidis, een brief gestuurd naar alle andere EU-regeringen waarin hij vraagt om de verantwoordelijkheid te delen door vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland. Frankrijk, Finland en Portugal hebben onlangs toegezegd om kinderen te accepteren. En burgemeesters in Duitsland hebben hun bereidheid geuit om kinderen vanaf de eilanden over te nemen.’

Het Nederlandse kabinet weigert tot dusverre deze kinderen naar Nederland te halen. De afspraak die het kabinet met Griekenland heeft gemaakt is dat de kinderen in Griekenland zelf worden opgevangen. Deze afspraken zijn (ook) onze fractie een doorn in het oog. Binnen de grenzen van Europa worden mensenrechten geschonden, laten we beginnen met de meest kwetsbare kinderen naar Nederland te halen en veiligheid en een toekomst te bieden. Het getuigt van weinig realiteitszin en moreel besef om de verantwoordelijkheid voor dit schrijnende vraagstuk alleen bij Griekenland te beleggen. Het land verkeert in economisch zwaar weer en de opvang van vluchtelingen is een zaak van álle Europese landen.

De gemeenteraad zal nu een brief schrijven aan het kabinet met daarin het bericht dat ook onze gemeente zich bij de ‘Coalition of the Willing’ heeft aangesloten. In de brief doet de gemeenteraad ook een oproep aan het kabinet om de kinderen naar Nederland te halen. Ook vragen we het kabinet om de gemeenten financieel en anderszins in staat te stellen de kinderen goed te kunnen opvangen.

Persbericht Vluchtelingenwerk Nederland
https://www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/gemeenten-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-over-van-griekenland