De motie is het resultaat van het debat op 3 september toen de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Visie op informele zorg en mantelzorg’ besprak. In de motie wordt het college opgeroepen om onderscheid te maken tussen vrijwilligers die zorg verlenen en mantelzorgers. Het college wordt gevraagd om mantelzorgbeleid te maken dat onderscheid maakt tussen diverse groepen mantelzorgers, zoals bijvoorbeeld jonge mantelzorgers, mantelzorgers die zorgen voor een gehandicapt kind en mantelzorgers die zorgen voor een ouder iemand. De zorgen over het hoge percentage mantelzorgers dat aangeeft zwaar overbelast te zijn (13 procent) baart velen in de gemeenteraad zorgen. De motie is het resultaat van constructief samenwerken van de woordvoerders van alle fracties op dit belangrijke onderwerp. Afgesproken is dat het college in het derde kwartaal van 2021 met een raadsvoorstel naar de gemeenteraad komt. Natuurlijk houden we u op de hoogte!

Sessie Mantelzorg

Terugkijken

Op 3 september 2020 spraken we hierover in de sessie 'Informele zorg en vrijwillige inzet in de Haarlemmermeer 'Samen sterk en in balans'. Bekijk hier de bijdrage van Maaike Ballieux.