Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad op verzoek van GroenLinks over mantelzorg. Dit omdat gebleken is dat er in onze gemeente maar liefst 1100 mantelzorgers zijn die aangeven overbelast te zijn!

Dat vindt onze fractie onacceptabel: het kan toch niet zo zijn dat mantelzorgers zelf zo onder druk staan dat zij er zelf aan onderdoor dreigen te gaan? Dat is slecht voor de mantelzorger en slecht voor diegene voor wie zij zorgen! Het was een goed debat waarin de zorgen over de overbelasting van mantelzorgers breed werd gedeeld. Dat was het eerste punt wat onze fractie hiermee wilde bereiken: aandacht vragen voor mantelzorgers en de druk die er op hen staat.

Wat veel lastiger is, is de oplossing. Welke oorzaken zijn er eigenlijk voor die overbelasting? Als je dat niet (goed) weet, kun je ook geen oplossingen bedenken, uiteraard. En: is niet iedere situatie verschillend?

In haar bijdrage (zie hieronder) schetste woordvoerder Maaike Ballieux waar mantelzorgers zoal tegenaan lopen. Bureaucratie bijvoorbeeld: mantelzorgers besteden gemiddeld 3 uur per week aan ‘papierwerk’, dat is een fulltime maand werken per kalenderjaar! De toegankelijkheid van de zorg. Het woud aan regelingen en organisaties. Wonen als er ook sprake is van een zorgvraag. Financiële zaken.

Het is beslist zo dat er in onze gemeente aandacht is voor mantelzorgers, maar uit het aantal overbelaste mantelzorgers blijkt dat er echt méér moet gebeuren. Dat zijn we verschuldigd aan deze groep inwoners! Om dat te bereiken kondigde onze fractie (samen met Een Haarlemmermeer en Lid van der Veer) een motie aan die op 22 februari in stemming zal worden gebracht. In de motie vragen we het college het volgende:

- graag willen we duidelijke plannen zien om het aantal overbelaste mantelzorgers te verminderen;
- we willen weten welke maatregelen het college wil nemen om de regeldruk (lees bureaucratie) voor mantelzorgers te verminderen;
- we willen weten welke rol de gemeente voor zichzelf ziet als het gaat om mensen die door een complexe zorgvraag te maken hebben met veel verschillende instanties.

In de komende tien dagen gaan we verder in gesprek met de andere fracties in de gemeenteraad over deze motie, we hopen er voldoende steun voor te krijgen. We houden u op de hoogte!