Het coronavirus bestrijden we sámen

Het coronavirus bestrijden we sámen

Nog maar vier maanden geleden dook het coronavirus voor het eerst op in China. Inmiddels heeft het virus grote invloed op onze samenleving en ons persoonlijke leven gekregen. Er zijn vergaande maatregelen genomen om onszelf maar vooral ook mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen en om ons zorgsysteem niet te overbelasten. Onze manier van werken, reizen, onderwijs volgen en onze vrijetijdsbesteding: ze zijn allemaal veranderd. De genomen maatregelen zijn fors én terecht. Met dit bericht willen we onze inwoners, zorgverleners, bedrijven en organisaties een hart onder de riem steken. Ook willen we uitleggen hoe het momenteel gaat met de gemeente(raad) en hoe u ons als fractie kunt bereiken.

De coronacrisis

Wat we ons een paar weken geleden niet konden voorstellen is de werkelijkheid van vandaag: we hebben te maken gekregen met een wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Er zijn inmiddels vergaande maatregelen genomen. Daarbij wordt er een beroep op ons allemaal gedaan om ons te houden aan leefregels. We willen u met klem vragen u te houden aan die leefregels. Ze zijn van groot belang om de verspreiding van het virus onder controle te houden. Dat is van levensbelang, allereerst natuurlijk voor mensen die een kwetsbare gezondheid hebben maar ook omdat onze zorgverleners en onze ziekenhuizen deze zorg moeten kunnen blijven leveren.

Onze samenleving is grotendeels tot stilstand gekomen. Veel mensen werken thuis. Onderwijsinstellingen zijn gesloten. Bedrijven en winkels zijn gesloten en/of passen hun werkwijze aan. Schiphol is grotendeels gesloten. Veel mensen maken zich zorgen over de gezondheid van henzelf en hun dierbaren. Ook maken veel mensen zich zorgen over hun baan, inkomen en bestaanszekerheid. Wat zullen de effecten zijn van dit alles? Al deze zorgen delen wij.

Goed zorgen voor elkaar

Mensen in de cruciale beroepen moeten wél werken.  Zij zorgen voor de zaken die absoluut noodzakelijk zijn in onze samenleving. Zij werken in de supermarkten waar we onze levensmiddelen kopen. In de zorg die ‘gewoon’ door moet gaan, in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, apotheken, zorginstellingen. Zij werken bij de politie en de brandweer. Bij het onderwijs. Allemaal mensen die zich inspannen om hun werk zo goed mogelijk te doen, in omstandigheden die al niet optimaal waren voor deze crisis.

Wat onze fractie betreft moeten we het er als samenleving over hebben hoe we deze mensen die werken in beroepsgroepen die in de afgelopen jaren telkens tevergeefs aandacht vroegen voor hun werkomstandigheden en nu in een ‘cruciaal beroep’ blijken te werken, tegemoet kunnen komen. Een duidelijker bewijs voor het feit dat ‘goed zorgen voor elkaar’ begint bij ‘goed zorgen voor onze hulpverleners’ kunnen we als samenleving niet krijgen.

Wij willen onze hulpverleners en ook onze inwoners, organisaties en bedrijven die zich spontaan en vaak heel creatief inzetten om onze inwoners te voorzien van levensmiddelen, aandacht, hulp en vrolijkheid en nog veel meer, bedanken. Het laat zien waar het echt om gaat: om aandacht voor elkaar, om zorg voor elkaar. In deze crisis moeten we het sámen zien te rooien en dat kunnen we ook. Dat blijkt!

Hoe gaat het op het raadhuis?

Ook de mensen die werken voor de gemeente, werken grotendeels thuis. Gelukkig kan dat, dankzij de digitale werkomgeving. Het moet ook, want de dienstverlening van de gemeente moet ook zo veel mogelijk ‘gewoon’ doorgaan.

Er komen ook nieuwe zaken op de gemeente af, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Of als het gaat om de uitvoering van de ondersteuning van bedrijven en ZZPers, die het kabinet heeft aangekondigd. Ook deze zaken vragen aandacht.  

De gemeenteraad vergadert niet tot en met  6 april. Wel nemen we op een bijzondere wijze een aantal besluiten omdat er anders bijvoorbeeld ongewenste financiële of juridische gevolgen zouden zijn voor de gemeente. In dit persbericht wordt deze werkwijze toegelicht.  

Wij willen als fractie hierbij graag ook de ambtenaren, het college van burgemeester en wethouders, en onze eigen ondersteuners van de raadsgriffie hartelijk bedanken voor hun inzet en creativiteit.

Hoe bereikt u de fractie?

Onze fractie houdt zich ook aan de leefregels. We hebben daarom tot en met 6 april  geen fractievergaderingen en geen spreekuur.

We zijn bereikbaar via:

Individuele leden van de fractie zijn bereikbaar via de contactgegevens die u op de site van de gemeenteraad kunt vinden.