De coronacrisis: hoe gaat het met u?

De coronacrisis: hoe gaat het met u?

Inmiddels zijn er zo’n drie weken verstreken sinds we in Nederland te maken kregen met strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Juist in deze tijd moeten we oog blijven houden voor elkaar. Daarom stelde GroenLinks deze week vragen aan het college, zowel schriftelijk als mondeling, tijdens het (eerste) digitale openbare vragenuur dat de gemeenteraad deze week had.

We hebben in Nederland momenteel te maken met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verspreiding van het coronavirus beperkt blijft en de druk op onze gezondheidszorg hanteerbaar blijft. Helaas zijn er inmiddels toch veel mensen ziek geworden en zijn er ook overledenen te betreuren. De coronacrisis heeft in alle opzichten enorme effecten op ons allemaal. 

Schriftelijke vragen over signalering en maatregelen binnen het sociaal domein

Wij zien gelukkig ook dat inwoners en organisaties initiatieven ontplooien om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen: in woord, daad en met een hart onder de riem. Dat is ook noodzakelijk, omdat niet iedereen zich goed kan redden en de gebruikelijke ondersteuning in veel gevallen geheel of gedeeltelijk is weggevallen. In deze lastige tijden zijn deze initiatieven bovendien belangrijke lichtpuntjes: ze bewijzen dat in onze gemeente ‘omzien naar elkaar’ voor velen vanzelfsprekend is.

Dit gezegd hebbende: onze fractie maakt zich grote zorgen over een aantal groepen in onze samenleving. Het gaat om (1) hulpverleners, (2) om mensen die om wat voor reden dan ook een kwetsbaarheid hebben, (3) om mantelzorgers en (4) om mensen die in armoede leven. Hierover stelden we schriftelijke vragen die u hieronder kunt lezen.

Vragen tijdens het openbare vragenuur (2 april 2020)

Juist nu is het noodzakelijk dat het politieke debat gevoerd blijft worden. Het is een belangrijk signaal dat de gemeenteraad donderdagavond weer in het openbaar heeft vergaderd. Openbaar, maar wel op een bijzondere wijze: alleen de burgemeester en de griffier waren aanwezig in de raadzaal, de 11 fractievoorzitters en de wethouders zaten thuis achter hun laptop. Via deze link kunt u dit bijzondere debat terugkijken.

Het onderwerp van het vragenuur was de coronacrisis. Iedere fractie heeft een aantal vragen kunnen stellen aan het college. GroenLinks heeft gevraagd of het mogelijk is om iedere week een dergelijk vragenuur te beleggen. Daarin kan de burgemeester als voorzitter van college en raad, en vanuit haar bijzondere verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, een toelichting geven. De gemeenteraad kan de burgemeester en de leden van het college tijdens dit openbare vragenuur ook vragen stellen. Zo borgen we de transparantie die een kernwaarde is van het openbaar bestuur, en zorgen we dat gemeenteraad en het college ieder hun eigen rol kunnen invullen. Het antwoord is een volmondig ‘ja’.

We hebben gevraagd hoe we weten hoe het gaat met de mensen die normaal naar activiteiten van bijvoorbeeld Maatvast komen, en nu wellicht alleen thuis zitten. Ook hier blijkt weer het sociale hart van Haarlemmermeer: medewerkers van Maatvast en andere organisaties en vrijwilligers benaderen de deelnemers actief, mensen blijven daardoor in beeld. Daar zijn we heel dankbaar voor.

Meer weten over corona of behoefte aan een gesprek of advies?

Informatie over regelingen kunt u vinden op de gemeentelijke website.

MeerWaarde heeft een speciale telefoonlijn geopend, het MeerWaarde Coronapunt, waar u met uw vragen terecht kunt.